Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR GRUPA MEĐU VODEĆIM SVETSKIM LIDERIMA PO PITANJU ODRŽIVOSTI
NAZAD
 

Telenor grupa među vodećim svetskim liderima po pitanju održivosti

13. septembar 2013 - Svetski indeks održivosti Dow Jones objavio je danas godišnju rang listu korporativnih lidera koji posluju u skladu sa principima održivog razvoja, a na polju telekomunikacija Telenor se nalazi među vodećim svetskim liderima. Telenor se 12 godina zaredom nalazi na ovoj listi, a ove godine je Grupa imala 90 poena (od mogućih 100), čime je popravila rezultat za sedam poena u odnosu na prethodnu godinu.
 
Takođe, u ovogodišnjem izveštaju Global 500 Climate Change Report organizacije Carbon Disclosure Project Telenor Grupa nalazi se na trećem mestu u odnosu na  desetu poziciju prošle godine.
 
Prvi put ove godine Telenor Grupa uvrštena je i među lidere prema učinku na polju klimatskih promena. Ovo rangiranje podvlači značaj kompanija koje su se našle na listi FTSE Global Equity Index Series (Global 500), a koje su potvrdile posvećenost očuvanju životne sredine.
 
Najviša ocena za učinak iz oblasti klimatskih promena preduslov je za pojavljivanje na listi CPLI. U obzir se uzima veći broj kriterija koji imaju veze sa merenjem, proverom i upravljanjem karbonskim otiskom, a 56 kompanija koje se pojavljuju u  izveštaju Global 500 pojavljuju se i u indeksu CPLI za 2013.
 
„Održivi razvoj i korporativna odgovornost važan su deo poslovanja Telenor Grupe i taj naš trud je još jednom prepoznat na ovaj način. Industrija mobilne telefonije dokazala je da ima pozitivan uticaj na ekonomsko i društveno blagostanje. Naša industrija ima moć da transformiše društvo, a cilj nam je da proširimo pozitivne efekte koje oblast telekomunikacija ima na svim tržištima na kojima poslujemo“, kaže Jon Fredrik Baksas, predsednik i generalni direktor Telenor grupe.
 
Indeks održivosti DJSI postao je glavna referenca za priznavanje svetskih lidera u oblasti korporativne održivosti. DJSI procena obuhvata detaljnu analizu ekonomskih, ekološkiih i društvenih kriterija sa posebnim fokusom na specifične rizike i mogućnosti industrije.
 
Carbon Disclosure Project (CDP ) neprofitna je međunarodna organizacija koja nudi jedini globalni sistem za kompanije i gradove kada je u pitanju merenje, objavljivanje, upravljanje i zajednički pristup najvažnijim informacijamakoje se tiču životne sredine. CDP sarađuje sa liderima na tržištu, uključujući 722 investitora među institutucijama sa imovinom  u vrednosti od 87 milijardi dolara, s ciljem da se kompanije motivišu da obelodane svoj uticaj na životnu sredinu i prirodne resurse i preduzmu mere da taj uticaj  ograniče.