Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR GRUPA – FINANSIJSKI REZULTATI ZA TREĆI KVARTAL
NAZAD
 

Telenor grupa – finansijski rezultati za treći kvartal

Fornebu, 25. oktobar 2007. - Preliminarni podaci Telenora na globalnom nivou za treći kvartal 2007. godine pokazuju da je prihod porastao za 12% u poređenju sa trećim kvartalom 2006. godine i dostigao 26,5 milijardi norveških kruna. Preliminarna zarada pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) bez ostalih prihoda i troškova dostigla je 9,4 milijardi norveških kruna. Preliminarni podaci uključuju i procene za Kjivstar. Ukupan broj korisnika mobilne telefonije Telenora povećan je u trećem kvartalu za četiri miliona.
Na osnovu dostavljenih podataka (bez procena za Kjivstar), Telenor je ostvario prihod od 23,1 milijarde norveških kruna. Preliminarni EBITDA bez ostalih stavki iznosi 7,5 milijardi norveških kruna, a dobit pre poreza 4,7 milijardi norveških kruna.  
 
’’Usled pada vrednosti norveške krune u 2007. godini i situacije sa konkurencijom na nekim tržištima, povećan je pritisak na rast prihoda. Uprkos tome, nastavili smo sa znatnim rastom prihoda i stabilnom EBITDA maržom’’, rekao je predsednik i generalni direktor Telenora Jon Fredrik Baksos (Baksaas). 
 
Centralna i istočna Evropa 
’’Kjivstar je u Ukrajini zadržao svoju poziciju na tržištu i procenjuje se da je postigao odlične finansijske rezultate. Pravna situacija sa Kjivstarom i dalje nam ne dozvoljava da dobijemo finansijske podatke. U avgustu je arbitražni sud u Njujorku presudio u korist Telenora i ova presuda treba da počne da se se sprovodi’’, rekao je Baksos.
 
Azija
’’Telenor Pakistan i DiGi u Maleziji nastavljaju sa dobrim rezultatima. U Bangladešu su pojačana konkurencija i sniženje cena uzrokovali manji rast prihoda Gramenfona tokom poslednjih kvartala. Državna regulativa i nedavni javni nemiri negativno su se odrazili na uslove poslovanja Gramenfhonaa’’, izjavio je Baksos. 
 
Nordijske zemlje 
’’Fixed Norway nastavlja sa impresivnim rezultatima iz prethodnog kvartala, sa EBITDA maržom od 38%. Na norveškom tržištu mobilnih komunikacija konkurencija je ojačala,  i naši napori da održimo udeo na tržištu doprineli su smanjenju marže’’, rekao je Baksos.
 
Emitovanje
U trećem kvartalu 2007. godine, prihodi od emitovanja su porasli za 12% u poređenju sa trećim kvartalom 2006. i dostigli 1,763 miliona norveških kruna. Ostvaren je EBITDA od 443 miliona norveških kruna, u poređenju sa 485 miliona u trećem kvartalu 2006. godine.
 
Najvažniji podaci 
U tabeli su prikazani najvažniji podaci za treći kvartal 2007. godine u poređenju sa prethodnom godinom:
 
III kvartal 
2007.
III kvartal 2006.
(u milionima norveških kruna osim zarade po akciji) Grupacija Peliminarni podaci za grupaciju uključ. Kyivstar Grupacija
Prihod 23 135 26 535 23 255
EBITDA pre ostalih prihoda i troškova 7 477
9 449
9 154
EBITDA marža pre drugih prihoda i troškova (%) 32.3
35.6
39.4
Operativna dobit 4 034 5 523 5 469
Operativna dobit/prihod (%)
17.4
20.8
23.5
Dobit posle poreza i manjinskih interesa (neto prihod 4 453 5 070 3 781
Zarada po akciji u norveškim krunama 2.65
3.02
2.25
Capex 4 826 5 326 4 816
Ulaganja u poslovanje 628
628
12 333
Neto zaduženja pod kamatom
40246
-
47 278
Za više informacija, posetite www.telenor.com/ir/reports/07q3.