Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR DOMAĆIN SKUPA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI U ORGANIZACIJI KANCELARIJA POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
NAZAD
 

Telenor domaćin skupa o zaštiti podataka o ličnosti u organizaciji Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja

2. decembar 2009. - Informatičko društvo – svakako, ali bez zaštite podataka o ličnosti – nikako, polazište je stručne rasprave u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz podršku kompanije Telenor, održane danas u prostorijama ovog mobilnog operatora.

U stručnoj raspravi pod naslovom „Zaštita podataka o ličnosti u elektronskim komunikacijama – obaveze i odgovornosti operatora“ učestvovali su ministarska za telekomunikcije i informatičko društvo Jasna Matić, direktor Ratela Milan Janković, direktori i predstavnici većine najkrupnijih operatora i provajdera kod nas, kao i pravni stručnjaci i predsavnici državnih organa i NVO.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić rekao je i da ohrabruje činjenica da operatori imaju jasnu predstavu o mogućim problemima, ali i spremnost da ponude rešenja. „Мislim da sličan nivo spremnosti tek treba da obezbedimo u većini državnih organa. Država je dužna da u svim oblastima, a posebno u izuzetno delikatnoj oblasti elektronskih komunikаcija, obezbedi rešenja koja će na pravi način odgovoriti na pitanja i rizike u diskursu koji čine – što veći kvalitet usluga, potrebe državne bezbednosti i borbe protiv kriminala, zaštita privatnosti i drugih ljudskih prava. Ovo poslednje mora biti i ostati najvažnije“, dodao je on.
Uloga Internet provajdera i mobilnih operatora, koji obezbeđuju brz, lako dostupan i masovan prenos informacija, uključujući i lične podatke, u ovoj raspravi je veoma važna. „Telenor nastoji da doprinese tome da naši korisnici postanu svesni da su njihovi lični podaci njihova svojina, i da im kao mobilni i Internet provajder ponudimo zaštitu tih podataka onako kako to predviđa zakon i država. Zato je neophodno da i mi od države dobijemo jasna uputstva o obimu, načinima i ograničenjima tih mera zaštite“, rekao je Goran Vasić, izvršni direktor Korporativnog razvoja Telenora.