Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR DOBIO ZVANIČNU LICENCU ZA UVOĐENJE 4G MREŽE U SRBIJI
NAZAD
 

Telenor dobio zvaničnu licencu za uvođenje 4G mreže u Srbiji

Telenor je danas dobio zvaničnu licencu za uvođenje 4G mreže koju izdaje RATEL. Nakon ispunjenih zakonskih preduslova kupovinom dva bloka u frekvencijskom opsegu 1800 MHz, korisnici će 4G u Telenor Pametnoj mreži moći da koriste od početka maja.
 
Uvođenje 4G odvijaće se postepeno, prvo u gradovima, a kasnije će se proširiti i na ruralne oblasti, u zavisnosti od potreba korisnikâ.
 Za kupovinu dva bloka na tenderu za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija, Telenor je izdvojio sedam miliona evra i time potvrdio svoje dugoročno opredeljenje da doprinosi razvoju telekomunikacionog tržišta u Srbiji.
 
Brzi mobilni internet omogućava Telenorovim korisnicima pristup najnovijim servisima. Zahvaljujući mreži vrhunskog kvaliteta, Telenor je u mogućnosti da stvori bolje prilike za sve i nastavi sa daljom digitalizacijom društva u Srbiji.