Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR DOBIO LICENCU ZA DRUGOG FIKSNOG OPERATORA I ŠANSU DA NASTAVI ULAGANJE U SRPSKE TELEKOMUNIKACIJE
NAZAD
 

Telenor dobio licencu za drugog fiksnog operatora i šansu da nastavi ulaganje u srpske telekomunikacije

Beograd, 22. januar, 2010 – Upravni odbor Republičke agencija za telekomunikacije (RATEL) danas je doneo odluku da kompaniji Telenor dodeli drugu licencu za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge za teritoriju Republike Srbije.

„Telenor pozdravlja RATEL-ovu odluku da našoj kompaniji dodeli nacionalnu licencu za fiksnu telefoniju. Veoma smo zadovoljni što još jednom imamo priliku da budemo odgovarajući i pouzdan partner za Srbiju, što je u skladu sa našim dugoročnim namerama. Uspeh ili neuspeh ove licence u velikoj meri zavisi od mogućnosti da obezbedimo fer pristup i korišćenje infrastrukture Telekoma Srbije, i dobijemo „pravo prolaska” na teritoriji cele države kako bismo mogli da nastavimo sa planiranim ulaganjima u infrastrukturu. U duhu ove licence, Telenor će ubrzo ponuditi Telekomu Srbije korektnu i transparentnu ponudu zasnovanu na međunarodnim standardima, a otpočećemo i pregovore sa onima koji su pozvani da nam omoguće nacionalno pravo prolaska”, kaže Ćel-Morten Jonsen, generalni direktor Telenora u Srbiji povodom RATEL-ove odluke.

Telenor je dobio licencu za drugog operatora fiksne telefonije u Srbiji na tenderu na kome su inicijalno četiri kompanije otkupile dokumentaciju. Telenor je ponudio 1 050 000 eura za licencu, a Vlada Republike Srbije zaključila je 21. januara da je ova ponuda zadovoljavajuća. Upravni odbor RATEL-a danas je prihvatio odluku Vlade, dodeljujući Telenoru licencu.

Telenor je došao na srpsko tržište 2006. godine kao najveći pojedinačni investitor u regionu i od tada konstantno ulaže u razvoj mreže, regionalnih centara, prodajnih objekata i brige o korisnicima.