Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR BR. 1 PO ODRŽIVOSTI
NAZAD
 

Telenor br. 1 po održivosti

Telenor je drugu godinu zaredom osvojio prvo mesto po održivosti u sektoru mobilnih telekomunikacija na osnovu indeksa održivosti Dau Džons (Dow Jones Sustainabily Index - DJSI). U konkurenciji 17 kompanija koje se bave mobilnim telekomunikacijama, Telenor je zauzeo vodeće mesto u pogledu kombinovanog učinka na osnovu niza ekonomskih, društvenih i ekoloških kriterijuma. U izveštaju se, međutim, navodi da se kompanija suočava sa novim izazovima u svom lancu nabavke.

Ovo je sedma godina kako Telenor zauzima visoko mesto po indeksima održivosti Dau Džons. Ovi indeksi pokazuju koliko dobro kompanije posluju na osnovu 98 detaljnih pitanja o ekonomskim, društvenim i ekološkim aspektima održivosti. Ovo je najsveobuhvatnija godišnja analiza trendova održivosti i učinka u pogledu korporativne održivosti na svetu. Istraživanje je zasnovano na obimnoj internoj i eksternoj dokumentaciji.


Dugoročna ulaganja u održivost

Telenorov uspeh je rezultat stalnih napora usmerenih ka poboljšanju učinka u oblasti korporativne odgovornosti na nivou cele grupacije. „Drago nam je što DJSI prepoznaje naša dugoročna ulaganja u unapređenje održivosti celokupnog poslovanja kompanije“, kaže Hilde Tone, potpredsednica za komunikacije i korporativnu odgovornost.

Analiza je obuhvatila širok spektar nefinansijskih aspekata poslovanja. Ukupan rezultat odražava činjenicu da je, uprkos tome što postoje oblasti koje kompanija treba da unapredi, Telenorov ukupan učinak u pogledu održivosti povoljan u poređenju sa konkurencijom.


Poboljšanja potrebna u učinku lanca nabavke 

U DJSI izveštaju se naglašava da Telenor treba još da radi na obezbeđivanju održivosti lanca nabavke, uz rezultat od 51 posto (u poređenju sa industrijskim prosekom od 49 posto). Ovaj rezultat je u skladu sa Telenorovim sopstvenim analizama i kompanija ulaže mnogo truda u unapređenje standarda za dobavljače i procedure za praćenje učinka održivosti lanca nabavke.


Prepoznavanje društvenih i ekoloških inicijativa 

Ova analiza je istakla nekoliko oblasti u kojima je učinak Telenora najveći među kompanijama u oblasti mobilne telekomunikacije. Posebno dobre rezultate ostvareni su u društvenoj sferi. 

DJSI je prepoznao napore Telenora da obezbedi dodatne prednosti mobilnih komunikacija, kao što su projekat pod nazivom „Empowerment Through Access“, koji je osvojio 78 posto u odnosu na industrijski prosek od 27 posto za digitalnu inkluzivnost, i pozitivan uticaj mobilnih komunikacija na ekonomiju u zemljama sa niskim prihodima (88 odsto u odnosu na industrijski prosek od 27 odsto za uticaj telekomunikacija), kao i Telenorova strategija korporativnog građanina i filantropije (79 odsto u poređenju sa 32 odsto). Telenor je posebno dobro ocenjen i u kategoriji strategije u pogledu klime, gde je dostigao 85 odsto u poređenju sa prosekom u industriji telekomunikacija, koji je 25 odsto.

Telenorov uspeh je rezultat zajedničkih napora i rada zaposlenih u svih 12 kompanija Telenor grupe.