Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PRVI U REGIONU UNIVERZITETSKI CENTAR ZA STUDENTE SA HENDIKEPOM
NAZAD
 

Prvi u regionu univerzitetski centar za studente sa hendikepom

Univerzitet u Beogradu, Udruženje studenata sa hendikepom i Telenor fondacija - za jednake mogućnosti kvalitetnog obrazovanja svih studenata

 
20. mart 2008. – Univerzitetski centar za studente sa hendikepom, prvi u regionu, otvoren je danas kao rezultat zajedničkog rada Univerziteta u Beogradu, Udruženja studenata sa hendikepom u Beogradu i Telenor fondacije. Prostorije Centra nalaze se u okviru univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i u potpunosti su prilagođene i opremljene za kvalitetan i nesmetan rad studenata sa hendikepom.
 
 
Centar je osnovan sa ciljem da studentima sa hendikepom pruži podršku, kako bi im bile obezbeđene jednake mogućnosti za kvalitetno obrazovanje. Neprekidnim i pažljivo osmišljenim aktivnostima studenti će imati podršku koja će unaprediti proces visokog obrazovanja: od izbora fakulteta, preko načina i uslova studiranja, do prilika za zaposlenje nakon studija.

„Univerzitet u Beogradu pružio nam je veliku podršku, i od samog početka pokazao otvorenost i razumevanje za potrebe studenata sa hendikepom. Ideja je sprovedena u delo zahvaljujući kompaniji Telenor, koja je prepoznala značaj takvog centra i podržala njegovo osnivanje. Očekujemo da će prepreke sa kojima se susreću studenti sa hendikepom u budućnosti bivati manje i da će Centar uspešno podsticati mlade sa hendikepom da se obrazuju. Još jedan veoma važan zadatak Centra biće razbijanje predrasuda prema mladima sa hendikepom i težnja ka potpunoj uključenosti studenata sa hendikepom u sva obrazovna i kulturna dešavanja“, kaže Ljupka Mihajlovska, direktor Udruženja studenata sa hendikepom, koja će i voditi ovaj centar.

„Kao i svaka aktivnost Telenor fondacije do sada, i ova je osmišljena kao dugoročan projekat. Centar i sve u njemu rezultat je zajedničkog rada. Potencijal je velik, kao i planovi. Pomogli smo da ovaj centar danas počne da živi i želimo da budemo i deo njegove budućnosti“, kaže Stajn Erik Velan, generalni direktor Telenora u Srbiji.
Osnivanje i rad Centra, uz saradnju sa relevantnim institucijama, biće jedan od načina da se u Srbiji podigne svest o položaju osoba sa hendikepom.

Univerzitetski centar za studente sa hendikepom osnovao je Univerzitet u Beogradu na inicijativu Udruženja studenata sa hendikepom u Beogradu, a kompletnu adaptaciju i opremanje centra potrebnom opremom podržala je Telenor fondacija.