Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA STANJE MREŽE U UGROŽENIM PODRUČJIMA - UTORAK, 20. MAJ
NAZAD
 

Stanje mreže u ugroženim područjima - utorak, 20. maj

Usled poplava, klizišta i prekida u snabdevanju električnom energijom otežan je ili može biti privremeno onemogućen mobilni saobraćaj u zapadnim i centralnim delovima Srbije. Sve Telenorove službe maksimalno su angažovane na obezbeđivanju redovne mrežne pokrivenosti, a u tu svrhu uspostavljena je bliska saradnja sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i ostalim mobilnim operatorima.
 
20. maj, 11:10: U ovom trenutku 95 odsto baznih stanica koje nisu radile usled poplava sada su operativne. 
 
Posebno su pogođene sledeće opštine i oblasti:
 
20. maj, 8:00: Čestobrodica, Zabrežje, Zvečka, Gornja Kamenica i Jamena.
20. maj, 11:10: Čestobrodica, Zabrežje, Zvečka, Gornja Kamenica i Jamena.
20. maj, 14:47: Čestobrodica, Zabrežje, Zvečka, Gornja Kamenica i Jamena.
20. maj, 18:21: Čestobrodica, Zabrežje, Zvečka, Gornja Kamenica i Jamena.