Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA STANJE MREŽE U UGROŽENIM PODRUČJIMA - PONEDELJAK, 19. MAJ
NAZAD
 

Stanje mreže u ugroženim područjima - ponedeljak, 19. maj

Usled poplava, klizišta i prekida u snabdevanju električnom energijom otežan je ili može biti privremeno onemogućen mobilni saobraćaj u zapadnim i centralnim delovima Srbije. Sve Telenorove službe maksimalno su angažovane na obezbeđivanju redovne mrežne pokrivenosti, a u tu svrhu uspostavljena je bliska saradnja sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i ostalim mobilnim operatorima.
 
19. maj, 8:00: Mrežna pokrivenost značajno je popravljena. 
19. maj, 13:00: Više od 80 odsto baznih stanica koje nisu radile usled poplava - sada su operativne.
 
Posebno su pogođene sledeće opštine i oblasti:
 
19. maj, 8:00: Bajina Bašta, Šabac, Ljubovija, Mali Zvornik i Obrenovac.
19. maj, 13:27: Bajina Bašta, Šabac, Ljubovija, Mali Zvornik i Obrenovac.
19. maj, 18:03: Bajina Bašta, Šabac, Ljubovija, Mali Zvornik i Obrenovac.
19. maj, 19:47: Bajina Basta, Ljubovija, Mali Zvornik i Obrenovac.