Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA SEDAM DANA NEOGRANIČENO U TELENOR PAMETNOJ MREŽI
NAZAD
 

Sedam dana neograničeno u Telenor pametnoj mreži

25. mart 2014 – Svi novi Telenorovi pripejd korisnici mogu da prvih sedam dana neograničeno razgovaraju* i šalju poruke u Telenor pametnoj mreži, kao i osete pun potencijal brzog interneta koji ona omogućava.  
 
Takođe, svi ostali Telenorovi pripejd korisnici koji uplate dopunu od najmanje 100 dinara dobiće 1000 dinara poklon kredita, koji mogu koristiti za sve pripejd servise u mreži. Što je uplata kredita veća duži je i broj dana tokom kojih je moguće iskoristiti poklon.
 
Takođe, servis Moj Meni je osvežen i na njemu sa sada nalazi nova mogućnost „Dodaj za sve mreže“ koji pruža minute ka svim mrežama, minute u Telenor mreži, SMS poruke i megabajte u trajanju od nedelju dana.
 
Sve ponude moguće je iskoristiti do 15. maja 2014. godine i aktivirati neograničen broj puta.
 
Da podsetimo, Moj meni je servis za pripejd korisnike koji daje veliki izbor priprejd tarifinih dodataka prilagođen individualnim potrebama i navikama korisnika.
 
Telenor pametna mreža pokriva više od 80 odsto stanovništva i omogućava velike brzine interneta i bezbedan prenos podataka pri korišćenju inovativnih servisa. Uz Telenor pametnu mrežu komunikacija iz dana u dan postaje lakša, brža i sigurnija.
 
* Tarifni dodatak Neograničeno u Telenoru podrazumeva 3000 minuta u Telenor mrezi, 3000 SMS poruka ka svim mrezama i internet isključivo u domaćem saobraćaju.