Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA ŠANSA ZA JEDNAKE MOGUĆNOSTI
NAZAD
 

Šansa za jednake mogućnosti

Telenor fondacija u borbi za jednake mogućnosti osoba sa invaliditetom pokrenula Društveni klub i jednogodišnji program
3. decembar, 2007. – Više od 180 pacijenata Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku dobilo je svoj Društveni klub, jedino mesto koje svojim aktivnostima pomaže osobama sa invaliditetom da se vrate u svoje porodice i društvo. U uređenim i opremljenim prostorijama Kluba tim stručnjaka sprovodiće edukativne i inkluzivne programe. Sve aktivnosti osmišljene su sa ciljem da se korisnicima obezbedi mogućnost učenja i učešća, da se druže i zabavljaju.
 
 
Poseta Stajn Erik Velana Društvenom klubu u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku  
 
Društveni klub osnovan je zahvaljujući Telenor fondaciji u saradnji sa Specijalnom bolnicom i Centrom za kvalitetno obrazovanje. Ovim povodom, na Svetski dan osoba sa invaliditetom, Specijalnu bolnicu posetio je Stajn Erik Velan, generalni direktor Telenora u Srbiji.
Korisnici Kluba uče da rade na kompjuteru, učestvuju u savetovanju za zapošljavanje i promenu zanimanja, i upoznaju svoja prava koja su definisana propisima Republike Srbije. Pored aktivnosti koje doprinose osamostaljivanju korisnika, značajne su i one koje pomažu uključivanju u društveni život. Radionicama psihosocijalne podrške, kreativnim radionicama,  organizacijom odlazaka u pozorište i bioskop, zabavnih večeri, druženjima i gledanjem televizije doprinosi se lakšem i uspešnijem povratku u porodice i društvo.
«U Srbiji trenutno postoji više od 700 000 osoba sa invaliditetom i samo jedna institucija namenjena isključivo njihovom oporavku, a to je ova Specijalna bolnica. Lista čekanja je duga, izražen je nedostatak osoblja i sredstava za kvalitetan rad. Zahvaljujući Telenor fondaciji obezbeđeni su uslovi za kompletniju rehabilitaciju korisnika, koja je do sada podrazumevala samo fizički oporavak i osposobljavanje. Najčešće se zaboravlja da je ljudima koji su pretrpeli takve traume najteže da prihvate svoje nedostatke i nastave dalje. Tada je neophodna ljubav, snaga i entuzijazam kako onih kojima je potrebna podrška, tako i onima koji su tu da podršku pruže», kaže Biljana Vidaković Maksimović, direktorka Specijalne bolnice za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku. 
Korisnici su brzo pokazali da su veoma zainteresovani za aktivnosti Društvenog kluba, a zadovoljstvo je očigledno i kog onih koji svakodnevno rade sa njima.
«U godini jednakih mogućnosti u kojoj je jedan od osnovnih ciljeva borba protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom osnivanje Društvenog kluba pravi je primer kako se na dugoročan način pristupa afirmaciji prava osoba sa invaliditetom. Ovom inicijativom podstiče se lični razvoj osoba sa invaliditetom, ali se osnažuju i za ravnopravno učešće u društvu», objašnjava Jelena Čoko, iz Centra za kvalitetno obrazovanje.