Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA SA TELENOROM SIGURNO U ROMINGU
NAZAD
 

Sa Telenorom sigurno u romingu

TelenoroveTravelSure tarife jednostavne za aktiviranje i korišćenje

Više od 50 odsto Telenorovih postpejd korisnika prepoznalo je TravelSure roming tarife kao najbolji način da imaju potpunu kontrolu troškova u romingu i da mogu povoljno da razgovaraju i surfuju.
 
Travel Sure omogućava odabir dve roming tarife sa dnevnim protokom od 10 ili 50 megabajta, a tarifiranje usluge je podeljeno u dve zone – prva je Evropa (bez Rusije), a druga ostatak sveta. Kad se tarife sa dnevnim protokom iskoriste, korišćenje interneta se obustavlja uz mogućnost da korisnik sam aktivira nastavak. Na taj način korisnik je potpuno siguran da se neće dogoditi da nesvesno napravi veliki račun dok je u romingu.


Cene roming tarifa TravelSure 
Odlazni pozivi
Dolazni pozivi


SMS

Internet
Uspostava veze
Cena / min
Uspostava veze
Cena / min

Cene
Maksimalna
potrošnja**
TravelSure 10
Zona 1 79,90
49,90
39,90
9,90
29,9
0,32 din/kB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7 MB u istom danu besplatno
990
Zona 2 79,90
149,90
39,90
29,90
39,9
0,98 din/kB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7 MB u istom danu besplatno
2.990
TravelSure 50
Zona 1 79,90
49,90
39,90
9,90
29,9
0,26 din/kB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno
3.990
Zona 2 79,90
149,90
39,90
29,90
39,9
0,78 din/kB za prvih 15 MB u jednom danu,
narednih 35 MB u istom danu besplatno
11.990

Travel Sure može da se aktivira slanjem poruke sa tekstom “TS10” ili “TS50” na broj 9000.
 
Korisnici TravelSure tarifa mogu da aktiviraju i tarifne dodatke koji im omogućavaju dodatnu uštedu. Korisnicima su na raspolaganju pozivi, SMS poruke i internet saobraćaj u trajanju od 24 sata ili do kraja meseca. Tako za samo 1.199 dinara korisnik dobija 100 SMS poruka, a za 1.599 dinara dobija 100 MB internet saobraćaja, koje može potrošiti do kraja meseca u kojem ih je aktivirao. Telenorovi korisnici roming tarife TravelSure, prilikom izlaska iz zemlje, dobiće jasnu i preglednu poruku sa ponudom TravelSure tarifnih dodataka.
 
U Crnoj Gori kao kod kuće

Korisnici koji putuju u Crnu Goru imaju izuzetno povoljnu roming ponudu u okviru neograničene dnevne i nedeljne karte. Dnevna karta omogućava besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i internet po ceni od 199 dinara 24 časa nakon aktivacije. Nedeljna karta omogućava da u periodu od 7 dana od aktivacije korisnik ima besplatne razgovore ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora, neograničene dolazne pozive iz svih mreža i internet po ceni od 999 dinara.