Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA RAČUNARI I INTERNET NA DEČIJEM ODELJENJU KLINIKE ZA REHABILITACIJU “DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”
NAZAD
 

Računari i internet na Dečijem odeljenju klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

Deca sa invaliditetom koja su na dužem lečenju na Klinici za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, moći će da prate školsko gradivo i da slobodno vreme ispune pretraživanjem zanimljivih sadržaja na internetu zahvaljujući Telenor fondaciji.

 

Bolnica u Sokobanjskoj, kojoj je danas uručeno 15 računara i omogućen besplatan pristup internetu, treća je u nizu koju je Fondacija opremila u okviru projekta „Budi u toku“.

 

„Poseban i značajan segment rada Klinike ogleda se u radu sa decom sa invaliditetom. Na godišnjem nivou ovde se u proseku obavi oko 4500 ambulantnih pregleda i 220 stacionarnih boravaka dece sa ukupno 13.500 bolničkih dana. Među njima prosečno boravi i 15 dece osnovno - školskog uzrasta. Sada, pored praćenja nastave po specijalnom i redovnom nastavnom planu i programu OŠ “Dr Dragan Hercog”, imaju mogućnost da uz primenu digitalnih tehnologija na interaktivan način prelaze gradivo i imaju sve informacije u isto vreme kad i njihovi vršnjaci u školi”, kaže prim. mr sc.med. dr Željko Kanjuh, v.d. direktora Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”.

 

Na klinici prosečno se obavi 18.500 – 20.000 ambulantnih pregleda, a stacionarno se leči i rehabilituje oko 2500 bolesnika. Od toga ¼ ukupno pregledanih pacijenata su deca. Ova specijalizovana ustanova raspolaže sa 290 bolesničkih postelja za lečenje i rehabilitaciju, i 20 postelja za pratioce.

 

“Projektom “Budi u toku” obezbedili smo 42 računara i besplatan pristup internetu deci na dužem ili kraćem lečenju kako bi uz pomoć digitalnih komunikacija imali jednak pristup obrazovanju i informacijama. Nastavićemo da inciramo i podržavamo projekte koji nude delotvorna, održiva i razvojna rešenja u Srbiji”, kaže Milica Begenišić, upraviteljica Telenor fondacije.  

 

Deca će imati i pristup usluzi „Superškola”, internet učionici u kojoj se nalazi više od 700 lekcija iz srpskog jezika, matematike, fizike i hemije koja će im pomoći da nadoknade propušteno gradivo. Ovaj edukativni portal uključuje i predavanja, eksperimente i objašnjenja koja će deci omogućiti da lakše savladaju školsko gradivo od petog do osmog razreda osnovne škole.

 

Telenor fondacija osnovana je 2007. godine i ostvarila je više od 350 partnerstava u ovom periodu. Telenor putem Fondacije ulaže u Srbiju i ostaje posvećen cilju da obezbedi pristup internetu što većem broju ljudi.