Provera pripejd računa preko WAP portala

Share this:

Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PROVERA PRIPEJD RAČUNA PREKO WAP PORTALA

Share this:

NAZAD
 

Provera pripejd računa preko WAP portala

21. mart 2007. - Telenor pripejd korisnici sada imaju mogućnost da provere trenutno stanje na svom računu preko WAP portala ( http://wap.telenor.rs). 

Posle povezivanja i dobijanja početne stranice, potrebno je učitati opcije Telenor, zatim Moj Telenor, i nakon toga Proveru pripejd računa. 

Kod ove usluge tarifira se samo prenos podataka, i to po standardnom cenovniku.