Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PROMENE CENA
NAZAD
 

Promene cena

Od ponedeljka 07.12.2009.  važe sledeće promene uslova korišćenja pripejd paketa:
  • Obračunski interval na paketima Priča, Standard, Posle 4, Jedna cena, Moje vreme, Više priče i Porodični promenjen je sa 60+30 na 60+60.
  • Uspostava veze na tarifnom paketu Poruke promenjena je sa 2,9 na 5,9 dinara, a na paketima Posle 4, Jedna cena, Moje vreme, Više priče i Porodični sa 2,9 na 3,9 dinara. 
  • Cena razgovora van Telenor mreže u paketu Priča promenjena je sa 6,5 na 7,9 dinara. 
  • Cena SMS-a u paketima Priča i Standard promenjena je sa 2,2 na 2,9 dinara.