Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PROMENA INICIJALNOG KREDITA ZA PRIPEJD KORISNIKE I BONUS OD 300 MINUTA
NAZAD
 

Promena inicijalnog kredita za pripejd korisnike i bonus od 300 minuta

24. jul 2009. -  Od 31. jula svi novi Telenorovi pripejd korisnici će pri aktiviranju broja imati početni kredit od 50 dinara. Prva dopuna kredita od najmanje 300 dinara obezbeđuje dodatnih 300 minuta u Telenor mreži narednih 30 dana, nezavisno od uplaćene sume. Maloprodajna cena pripejd paketa ostaje nepromenjena.

Korisnici koji su već kupili pripejd brojeve, a žele da ih koriste po nepromenjenim uslovima, treba da ih aktiviraju pre 31. jula.


Novi korisnici dobijaju ovaj bonus na prvu dopunu ukoliko u prvih 30 dana nakon aktivacije kupe kredit. Dopune sa nekog drugog pripejd ili „Kombinuj“ broja ne omogućavaju aktivaciju bonusa.

Novi korisnici aktiviraju svoj novi pripejd broj pozivanjem bilo kog broja u nacionalnom saobraćaju, slanjem sms-a ili pozivanjem besplatnog broja 912.

Pripejd korisnici svoj kredit mogu da dopune putem elektronske dopune, u Telenorovim prodavnicama, kreditiranjem sa postpejd računa, dopunom na Internet sajtu Telenora, pomoću skreč vaučera i M-kartice.