Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PROMENA CENA AKTIVACIJE NAKON SUSPENZIJE
NAZAD
 

Promena cena aktivacije nakon suspenzije

1. novembar, 2010 - Od 1. decembra doći će do promene cene aktivacije posle suspenzije odlaznog saobraćaja kao i cene aktivacije posle suspenzije dolaznog saobraćaja.
 
Cena aktivacije posle suspenzije odlaznog saobraćaja iznosiće 150 RSD, bez poreza, a cena aktivacije posle suspenzije dolaznog saobraćaja iznosiće 150 RSD, bez poreza.
 
Nakon jednog neplaćenog računa korisnikov odlazni saobraćaj biće suspendovan. Da bi reaktivirao uslugu, tj. skinuo suspenziju, korisnik uz neplaćeni račun plaća i cenu aktivacije posle suspenzije odlaznog saobraćaja.
 
U slučaju da korisnik ne plati dva računa za redom i dolazni i odlazni pozivi biće u potpunosti suspendovani. Da bi reaktivirao uslugu posle potpune suspenzije, korisnik uz plaćanje neplaćenih računa, cene aktivacije zbog suspenzije odlaznog saobraćaja plaća i cenu aktivacije zbog suspenzije dolaznog saobraćaja.