Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PREDSTAVLJENI GODIŠNJI REZULTATI „POVEZIVANJA“
NAZAD
 

Predstavljeni godišnji rezultati „Povezivanja“

Spajanjem iskustva i znanja Ministarstva zdravlja i UNICEF-a sa telekomunikacionim tehnologijama Telenora unapređuje se zdravlje Roma i kvalitet njihovog života
 
26. maj 2011 – Zahvaljujući projektu „Povezivanje“ Ministarstva zdravlja, UNICEF-a i Telenora, u proteklih godinu dana prikupljeni su podaci o 95 708 Roma, sačinjeni registracioni kartoni za 820 romskih naselja i detaljno opisani uslovi u kojima živi 26 347 porodica.


Projektom je unapređena edukacija romskih porodica u Srbiji i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja. Zahvaljujući povezivanju Ministarstva sa UNICEF-om i Telenorom, spajanjem iskustva i znanja sa modernim tehnologijama, rad zdravstvenih medijatorki je znatno poboljšan i olakšan.
 
„Od početka projekta romskih zdravstvenih medijatorki, evidentirano je 120 708 Roma, vakcinisano 8 238 dece, 4 924 žena je obavilo ginekološki pregled, 14 468 Roma je odabralo svog lekara, dok je 1333 dece upisano u školu. Podrška koju je Ministarstvo zdravlja dobilo projektom „Povezivanje“ je višestruko pomogla medijatorkama da svoj posao obavljaju kvalitetnije i efikasnije“, kaže Zoran Stanković, ministar zdravlja.
 
Partnerstvo na projektu se nastavlja povezivanjem 15 novih medijatorki u 10 novih gradova, tako da danas u Srbiji ukupno radi 75 medijatorki u 60 opština. Njima se pridružilo i 60 patronažnih sestara, koje, takođe, obilaze romska naselja, povezujući Rome sa zdravstvenim ustanovama.
 
„Pozdravljam socijalnu odgovornost Telenora i otvorenost zdravstvenog sistema za uvođenje inovativnog načina rada u funkcionisanje celokupne primarne zdravstvene zaštite. A naročito pozdravljam posvećenost romskih zdravstvenih medijatorki koje su savladale tehnologiju i sa istrajnošću i energijom je stavile u praksu da bi donele bolji kvalitet života onima kojima je to i najpotrebnije“, rekla je Judita Rajhenberg, direktorka UNICEF-a.


Zahvaljujući prenosivim računarima, telefonima i Internetu, koje je obezbedio Telenor, medijatorke bolje komuniciraju međusobno i sa Romima, a tokom protekle godine sastavile su bazu podataka, koju danas koriste sve državne institucije. UNICEF je Povezivanju doprineo dodatnim obukama namenjenim unapređenju položaja romske dece i sticanju potrebnih veština i znanja za vođenje evidencija. U Srbiji ima nekoliko stotina hiljada Roma i većina njih nije registrovana u sistemu, nema osnovna dokumenta, zbog čega ne mogu da ostvare osnovna prava na lečenje, školovanje, zaposlenje i drugo.
 
S ciljem da unapredi zdravlje i kvalitet života Roma, Ministarstvo zdravlja je 2008. godine pokrenulo projekat romskih zdravstvenih medijatorki. Medijatorke su Romkinje, majke, žene koje su stekle najmanje osnovno obrazovanje, zaposlene pri Domovima zdravlja i obučene da brzo i efikasno pružaju pomoć romskim porodicama.