Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA PRAVILA I USLOVI UČEŠĆA U KVIZU „TATA ZA MUZIKU“
NAZAD
 

Pravila i uslovi učešća u kvizu „Tata za muziku“

31. maj 2013 – Telenor d.o.o. i Radio S organizuju kviz pod nazivom „Tata za muziku“ koji će trajati od 20.05.2013. godine zaključno sa 07.06.2013. godine.
 „Tata za muziku“ je kviz muzičkog znanja i brzine, u kojem se međusobno takmiči više takmičara, na taj način što se takmičari direktno uključuju u program Radia S i pogađaju ime izvođača i nazive pesama iz različitih repertoara.
 
PRAVILA I USLOVI UČEŠĆA
 
Pravo učešća u kvizu imaju samo državljani Republike Srbije. Dobitnici nagrade mogu biti samo registrovani pripejd i postpejd  korisnici u Telenor mreži. Neregistrovani pripejd i postpejd korisnici, zaposleni u Telenoru i Radio S-u, lica koja su učestvovala u razvoju kviza nemaju pravo učešća u kvizu .  
 • Kviz se održava u programu Radia S, svakog radnog dana sa početkom od  10:45. časova (ukupno 5 kvizova nedeljno).
 • Nagrada za pobednika kviza je jedan putni paket koji sadrži:
 •     (1x 2 karte) VIP karte za jedan od Rijaninih koncerata u Cirihu ili Kelnu, tokom koncertne sezone 2013;
 •     Putni troškovi od Beograda do Kelna ili Ciriha (putovanje mini busom u oba pravca) za dve osobe;
 •     Troškovi hotelskog smeštaja za dve osobe
 •     Dzeparac u iznosu od 200 evra po osobi
 • Ukupan broj nagradnih paketa iznosi 3.
 • Ime nagrađenog pobednika nedeljnog ciklusa takmičenja će biti objavljeno u programu Radia S svakog petka. Imena svih pobednika će biti objavljena na sajtu po završetku Kviza.
 • Maloletna osoba koja osvoji nagradu može je podići i iskoristiti samo u pratnji roditelja ili staratelja;
 • Organizator ne odgovara za eventualne izmene ili otkazivanja koncerata kao i za eventualne izmene prevoznog sredstva. Takmičar preuzimanjem nagrade prihvata uslove organizatora koncerata – bez prava na žalbu ili zamenu u slučaju da pomenuti organizatori ne ispuni, u celini ili delimično, uslove svojih ponuđenih usluga.   
 • Čitanjem i prihvatanjem ovih pravila Takmičar izjavljuje svoju saglasnost da se njegovo ime objavi u slučaju pobede, kao i da njegove fotografije i eventualni snimljeni video materijali mogu biti korišćeni u promotivne svrhe od strane Organizatora.   
 • Ukoliko neko od nagrađenih takmičara odustane od nagrade ili iz bilo kog drugog razloga bude onemogućen da iskorist nagradu, nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Takmičaru sa rang liste takmičara;
 • U slučaju prekida kviza, ili promene datuma i vremena održavanja, usled nastupanja okolnosti ka koje organizator nije mogao uticati, učesnici i javnost će odmah biti obavešteni preko internet sajta www.telenor.rs i preko Telenor facebook stranice. U slučaju prekida kviza u smislu ovog stava Organizator kviza ne snosi nikavu odgovornost.
 • U slučaju spora učesnici kviza prihvataju nadležnost suda u Beogradu.
BODOVANJE I IGRANJE
 • Kviz se održava svakog radnog dana sa početkom od  10:45.časova.
 • Prvi Takmičar– slušalac koji se uključi u program ostvaruje pravo da učestvuje u takmičenju za taj dan.
 • Takmičaru se puštaju isečci pesama u vremenskom okviru od 45 sekundi. Zadatak je da Takmičar u 45 sekundi pogodi što više izvođača i naziva pesama.
 • Za svakog pogođenog izvođača Takmičar osvaja jedan poen.
 • Za svaki pogođeni naziv pesme Takmičar osvaja jedan poen.
 • Pobednik je Takmičar koji je osvojio najviše poena u toku nedeljnog ciklusa takmičenja (5 kvizova nedeljno).
 • U slučaju eventualno izjednačenog rezultata između dva ili više Takmičara,  vanrednom igrom će se utvrditi pobednik
 
Telenor d.o.o.