Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA BESPLATNI RAZGOVORI ZA POSLOVNE TIMOVE
NAZAD
 

Besplatni razgovori za poslovne timove

Novi tarifni paketi Besplatno za tim sa dodatnim pogodnostima za poslovne korisnike

 
Beograd, 6. mart 2008. – Kompanija Telenor unapredila je svoju poslovnu ponudu novim paketima Besplatno za tim, posebno prilagođenim poslovanju malih preduzeća.

Poslovni korisnici koji se odluče za ove tarifne pakete imaju mogućnost besplatnih razgovora u okviru tima i još niže cene razgovora u Telenorovoj mreži.

Malim preduzećima, koja predstavljaju važan tržišni segment, sada su dostupni paketi Besplatno za tim 5 i 20, u zavisnosti od broja zaposlenih.

Cena minuta razgovor u okviru mreže sada je 3,9 odnosno 3,5 dinara. Prvih 60 sekundi razgovora tarifira se zaokruživanjem na minut, nakon čega se poziv tarifira po sekundi.

Od dolaska na tržište Telenor veliku pažnju poklanja poslovnim korisnicima, trudeći se da svakom novom ponudom njihovo poslovanje učini naprednijim i efikasnijim. Komunikacija bez ograničenja jedan je od preduslova uspešnog poslovanja. Telenorova poslovna ponuda prilagodljiva je specifičnim zahtevima manjih preduzeća i u velikoj meri može uticati na smanjenje svakodnevnih troškova poslovanja.

Više informacija na: www.telenor.rs i wap.telenor.rs/biz (Biznis WAP portal)