Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA POJEDNOSTAVLJENJE PONUDE TARIFNIH PAKETA I PROMENA CENA
NAZAD
 

Pojednostavljenje ponude tarifnih paketa i promena cena

Telenor će pojednostaviti svoje pripejd tarifne pakete i omogućiti svojim korisnicima da lakše izaberu paket koji najviše odgovara njihovim potrebama i navikama. Tako, kompanija ukida četiri postojeća pripejd paketa, a korisnici koji ih trenutno koriste dobiće mogućnost da razgovaraju po nižim cenama. Korisnici paketa Jedna Cena, Više priče i Porodični prelaze na paket Tako lako, dok će korisnici paketa Moje vreme preći na paket Posle 4.
 
Korisnici će biti prebačeni na nove tarifne pakete 20. decembra 2010. Ukoliko žele korisnici mogu u svakom trenutku da se prebace na neki drugi tarifni paket, odlaskom u neku odTelenorovih prodavnica ili pozivanjem Kontakt centra na broj 063 9000. Promena tarifnog paketa se ne naplaćuje.
 
U tabeli se nalazi uporedni prikaz tarifnih paketa koji se ukidaju sa onima na koji korisnici prelaze - Tako lako i Posle 4.
 
Jedna cena Moje vreme Više priče Porodični
Cene Trenutna Nova Trenutna Nova Trenutna Nova Trenutna Nova
Minut u Telenor mreži 8,5 5,9 / / 7,5/6,75/6 5,9 / 5,9
Minut u nacionalnom saobraćaju 8,5 5,9 / / 9,9/8,91/7,92 5,9 / 5,9
Minut van intervala / / 13 9,9 / / 12 /
Minut u intervalu / / 6,5 4,9 / / 5 /
Uspostava veze 3,9 5,9 3,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
SMS 2,2 3,4 2,2 3,4 2,2 3,4 2,2 3,4
MMS 10 10 10 10 10 10 10 10
Prenos podataka (GPRS) 1KB 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Sve cene su prikazane bez PDV-a i PUMT-a.
 
Pored ovoga, korigovaće se neke cene u pripejd tarifama prema podacima prikazanim u tabeli dole. Ova promena biće na snazi takođe od 20. decembra. Svi korisnici i dalje mogu da koriste Telenorove usluge po najpovoljnijim cenama aktiviranjem ponuda na besplatnom servisu Moj meni (*111#) ili kupovinom nekog od tarifnih dodataka, koji obezbeđuju dodatne uštede. Tako, na primer, Telenor tarifnim dodatkom "dodaj SMS", korisnici svih pripejd tarifnih paketa mogu da šalju poruke po ceni nižoj od 1 dinara.
 
Tako lako Moja ekipa Poruke Priča Standard Posle 4
Cene nova nova nova nova nova nova
Minut u Telenor mreži 5,9 7,5 7,5

2,9

7,5 /
Minut u nacionalnom saobraćaju 5,9 7,5 7,5 7,9 9,9 /
Minut van intervala / / / / / 9,9
Minut u intervalu / / / / / 4,9
Uspostava veze 5,9 5,9 5,9 4,9 3,9 5,9
SMS 3,4 3,4 1,9 3,4 3,4 3,4
MMS 10 10 10 10 10 10
Prenos podataka (GPRS) 1KB 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Sve cene su prikazane bez PDV-a i PUMT-a.