Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OMETAČI SIGNALA U FIKSNOJ TELEKOMUNIKACIONOJ MREŽI
NAZAD
 

Ometači signala u fiksnoj telekomunikacionoj mreži

30. maj 2013 – Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) u skladu sa članom 98 Zakona o elektronskoj komunikaciji sprovodi kontrolu radio-frekvencijskog spektra na teritoriji Republike Srbije. RATEL je registrovao da na određenim lokacijama korisnici fiksne telefonije upotrebljavaju terminalnu opremu koja štetno utiče i smanjuje kvalitet telekomunikacionih servisa.
 
Smanjenje kvaliteta telekomunikacionih usluga može biti posledica nedozvoljenog ili nepravilnog rada uređaja koji nisu deo telekomunikacione mreže određenog operatora. Problem se javlja kada takvi uređaji koriste frekvencijske opsege  namenjene telekomunikacionim operatorima i na taj način ugrožavaju funkcionisanje telekomunikacione mreže. Posledice mogu biti stvaranje smetnji, nemogućnost uspostave veze i/ili prekid uspostavljene veze. Kao tip terminalne opreme koja može uticati na ometanje signala telekomunikacione mreže javljaju se bežični telefoni u skladu sa standardom DECT 6.0, bebi monitori, određene bežične kamere, antenski pojačivači itd.
 
U toku procesa kontrole, identifikovani su određeni modeli i tipovi terminalne opreme koji su doneti na tržište Srbije bez ikakve provere i usaglašenosti standarda od strane RATEL-a. Većina ovakve opreme dolazi sa tržišta Severne i Južne Amerike i Kine. Detaljnije informacije vezane za ovu opremu možete pronaći na web stranici RATEL-a www.ratel.rs u delu „Za korisnike“.
 
Mere predostrožnosti za korisnike:
 
Pre kupovine i puštanja u rad električnih bežičnih uređaja, neophodno je proveriti usklađenost njihove radne frekvencije sa zvaničnim Planom raspodele frekvencija (RATEL)  koje su dodeljene telekomunikacionim operatorima da bi se izbeglo stavaranje smetnji drugim uređajima i sistemima. Ovo može uticati na kvalitet kako mobilnih tako i fiksnih usluga (u slučaju da se koriste bežični fiksni telefoni). Posebnu pažnju treba obratiti prilikom kupovine uređaja u drugim zemljama koji rade na sledećim frekvencijskim opsezima rezervisanim za mobilne operatore:

MREŽA/STANDARD
OPSEZI
GSM
890-915 / 935-960 MHz
GSM 1800
1710-1785 / 1805-1880 MHz
UMTS/IMT – 2000
1885-1920 / 1920-1980/ 2100-2170 MHz
Pregled frekvencijskih opsega po mrežama