Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBJEDINJENE USLUGE FIKSNE I MOBILNE TELEFONIJE ZA TELENOROVE POSLOVNE KORISNIKE
NAZAD
 

Objedinjene usluge fiksne i mobilne telefonije za Telenorove poslovne korisnike

1. april 2014 – Telenorovi poslovni korisnici od danas mogu da prenesu svoje postojeće fiksne brojeve u Telenor mrežu i time objedine fiksne i mobilne usluge, zahvaljujući početku primene Pravilnika o prenosivosti brojeva u fiksnoj telefoniji. Ova mogućnost namenjena je srednjim i velikim preduzećima na teritoriji cele Srbije.
 
„Poslovni korisnici Telenora koji već koriste naše mobilne usluge već dugo žele da svoj fiksni broj prenesu u Telenor mrežu. Prenosivost brojeva u fiksnoj telefoniji omogućiće da svim postojećim i novim korisnicima, ponudimo kompletno telekomunikaciono rešenje „Telenor Jedna mreža“. Korišćenjem prednosti obe tehnologije naši poslovni korisnici moći će značajno da optimizuju troškove poslovanja, imaće pouzdanu mrežu i vrhunsko iskustvo”, kaže Goran Vasić, izvršni direktor korporativnog razvoja u Telenoru.
 
Za Telenorove poslovne korisnike ovo znači da će sada, osim mobilne telefonije i mobilnog interneta, moći da koriste fiksnu telefoniju, fiksni internet i usluge prenosa podataka između udaljenih lokacija svoje kompanije uz zadržavanje postojećih fiksnih brojeva.
 
Svi brojevi jedne kompanije u Telenor mreži, i fiksni i mobilni, biće integrisani u zajedničku zatvorenu grupu, što će im omogućiti besplatne međusobne pozive. Razgovori ka inostranstvu, takođe, mogu biti značajno jeftiniji, a pozivi sa fiksnih linija ka svim fiksnim brojevima u Srbiji biće tarifirani po istoj ceni tokom celog dana.
 
Stručni tim Telenora kreiraće i predložiti posebno tehničko rešenje koje će predstavljati optimalnu kombinaciju fiksnih i mobilnih servisa, a u skladu sa potrebama poslovanja svake kompanije.