Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA OBAVEŠTENJE
NAZAD
 

Obaveštenje

1. oktobar, 2009 - Obaveštavamo korisnike da prilikom zamene SIM kartice iznos Poreza na upotrebu mobilnog telefona ide na teret Telenora, iako je prikazan u računu.