Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA NOVI TELENOROVI POSTPEJD PAKETI
NAZAD
 

Novi Telenorovi postpejd paketi

 

"Fleksi", "Prenesi" i "Start" – za one koji vole raznovrsno da troše, za štedljive i za one koji tek počinju


17. jul 2007.
-  Tri nova Telenorova postpejd paketa omogućavaju korisnicima da sami biraju svoju mesečnu potrošnju, koja uključuje govorni, SMS i GPRS saobraćaj, prenose nepotrošene minute i poruke u sledeći mesec i prvi put postanu postpejd korisnici za mesečnu pretplatu nižu od cene jedne bioskopske karte.

 
 
Vizuelna rešenja za nove pakete

Tarifni paket "Fleksi" korisniku nudi izbor minimalne mesečne potrošnje od 500, 1000, 2000 ili 4000 dinara. Pored razgovora u domaćem i međunarodnom saobraćaju, u minimalnu mesečnu potrošnju uključene su i SMS poruke i GPRS saobraćaj. Minut u Telenorovoj mreži u ovom paketu kreće se od 0,9 dinara, a cena SMS u domaćem saobraćaju od 1,3 dinara. Svi pozivi se tarifiraju na 30 sekundi, a uspostavljanje veze naplaćuje se 1,9 dinara.  

"Prenesi" omogućava korisnicima da, za mesečni iznos od 250, 500 ili 1000 dinara, sve nepotrošene minute razgovora i sms poruke iz jednog meseca prenesu i troše u naredna tri meseca. Uspostavljanje veze u ovom paketu iznosi 2,9 dinara. 

Za mesečnu pretplatu od 150 dinara, paket "Start" nudi rešenje za korisnike koji žele postpejd tarifu sa najmanjom mesečnom nadoknadom. Cena razgovora je 2,9 dinara po minuti u okviru Telenorove mreže, 5,9 dinara po minuti u nacionalnom saobraćaju, i 2,2 dinara za SMS poruku u domaćem saobraćaju, a uspostavljanje veze je 2,5 dinara. 

Cene ne uključuju PDV.
 
 
Predstavljanje novih paketa novinarima u restoranu "Jevrem".