Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA NOVI TARIFNI DODACI ZA FIZIČKA LICA
NAZAD
 

Novi tarifni dodaci za fizička lica

Od 1. aprila 2014. godine Telenor će svojim korisnicima ponuditi tri nova tarifna dodatka koji sadrže minute ka svim nacionalnim mrežama:  tarifni dodatak „50 minuta“ po ceni od 195,00 dinara, „100 minuta“ po ceni od 295,00 dinara i „200 minuta“ po ceni od 495,00 dinara.
 
Od 1. aprila 2014. godine biće uvedena i dva nova internet tarifna dodatka, „200 MB svaki mesec“ koji obezbeđuje 200 MB po punoj brzini protoka do kraja obračunskog perioda po ceni od 195,00 dinara, kao i dodatak „1000 MB svaki mesec“ koji obezbeđuje 1000 MB po punoj brzini protoka do kraja obračunskog perioda po ceni od 395,00 dinara.
 
Takođe, postojeći tarifni dodatak „Dodaj minute“ koji korisnicima obezbeđuje 1000 minuta u Telenor mreži po ceni od 294,92 dinara, od 1. aprila 2014. godine biće zamenjen tarifnim dodatkom „3000 Telenor minuta“ koji korisnicima pruža 3000 minuta u Telenor mreži po ceni od 295,00 dinara. Korisnici koji imaju aktiviran tarifni dodatak „Dodaj minute“ mogu nesmetano da nastave da ga koriste do 30. aprila 2014. godine. 1 maja 2014. godine korisnici koji imaju aktivan dodatak „Dodaj minute“ biće automatski prebačeni na dodatak „3000 Telenor minuta“. Korisnici će o planiranom prebacivanju biti obavešteni SMS porukom 30 dana unapred i imaće mogućnost tokom aprila da deaktiviraju dodatak „Dodaj minute“ ukoliko ne žele da budu prebačeni na novi dodatak „3000 Telenor minuta“. 
 
Tarifni dodatak „Omiljeni broj“ koji korisnicima obezbeđuje besplatne razgovore ka odabranom broju iz Telenor mreže po ceni od 294,92 dinara, od 1. maja 2014. godine koštaće 295,00 dinara. Korisnici koji imaju aktivan dodatak „Omiljeni broj“ biće obavešteni SMS porukom 30 dana unapred o planiranoj promeni cene sa 294,92 dinara na 295,00 dinara i imaće mogućnost tokom aprila da deaktiviraju dodatak „Omiljeni broj“.
 
Tarifni dodatak „Dnevni KLIK“ koji korisnicima obezbeđuje 20 MB po punoj brzini protoka i neograničen saobraćaj do kraja narednog dana od datuma aktivacije, po ceni od 40,68 dinara, od 1. aprila 2014. godine zameniće tarifni dodatak „100 MB jedan dan“ koji obezbeđuje 100 MB po punoj brzini protoka do kraja narednog dana od datuma aktivacije, po ceni od 50,00 dinara. Tarifni dodatak „100 MB jedan dan“ ne obnavlja se automatski, već je potrebno da ga korisnik svakog dana aktivira.
 
Tarifni dodatak „Mesečni KLIK“ koji korisnicima svakog meseca obezbeđuje 150 MB po punoj brzini protoka i neograničen saobraćaj do kraja obračunskog perioda po ceni od 294,92 dinara, od 1. aprila 2014. godine biće zamenjen tarifnim dodatkom „500 MB svaki mesec“ koji svakog meseca obezbeđuje 500 MB po punoj brzini protoka do kraja obračunskog perioda po ceni od 295,00 dinara.
 
Korisnici koji imaju aktiviran tarifni dodatak „Mesečni KLIK“ mogu nesmetano da nastave da ga koriste do 30. aprila 2014. godine. 1 maja 2014. godine korisnici koji imaju aktivan dodatak „Mesečni KLIK“ biće automatski prebačeni na dodatak „500 MB svaki mesec“. Korisnici će o planiranom prebacivanju biti obavešteni SMS porukom 30 dana unapred i imaće mogućnost tokom aprila da deaktiviraju dodatak „Mesečni KLIK“ ukoliko ne žele da budu prebačeni na novi dodatak „500 MB svaki mesec“.
 
Takođe, tarifni dodatak „Surfuj brže“ koji u jednom mesecu korisnicima obezbeđuje 500 MB saobraćaja po punoj brzini do kraja obračunskog perioda po ceni od 294,92 dinara, od 1. aprila 2014. godine zameniće tarifni dodatak „500 MB jedan mesec“ koji korisnicima obezbeđuje 500 MB saobraćaja po punoj brzini do kraja obračunskog perioda po ceni od 295,00 dinara. Tarifni dodatak „500 MB jedan mesec“ ne obnavlja se automatski, već je potrebno da ga korisnik svakog meseca aktivira.
 
Tarifni dodatak „Noćni razgovori“ koji korisnicima obezbeđuje 1000 minuta u Telenor mreži koje korisnik može koristiti u intervalu od 22h do 08h po ceni od 193,22 dinara, od 1. aprila 2014. godine biće ukinut. Korisnici koji imaju aktiviran tarifni dodatak „Noćni razgovori“ mogu nesmetano da nastave da ga koriste do 30. aprila 2014. godine. 1 maja 2014. godine korisnici koji imaju aktivan dodatak „Noćni razgovori“ biće automatski prebačeni na dodatak „3000 Telenor minuta“. Korisnici će o planiranom prebacivanju biti obavešteni SMS porukom 30 dana unapred i imaće mogućnost tokom aprila da deaktiviraju dodatak „Noćni razgovori“ ukoliko ne žele da budu prebačeni na novi dodatak „3000 Telenor minuta“.
 
Tarifni dodatak „Dodaj poruke“ koji omogućava 1000 SMS poruka u nacionalnom saobraćaju po ceni od 193,22 dinara, od 1. aprila 2014. godine biće zamenjen tarifnim dodatkom „1000 SMS“ koji korisnicima omogućava 1000 nacionalnih poruka po ceni od 195,00 dinara. Korisnici koji imaju aktiviran tarifni dodatak „Dodaj poruke“ mogu nesmetano da nastave da ga koriste do 30. aprila 2014. godine. 1 maja 2014. godine korisnici koji imaju aktivan dodatak „Dodaj poruke“ biće automatski prebačeni na dodatak „1000 SMS“. Korisnici će o planiranom prebacivanju biti obavešteni SMS porukom 30 dana unapred i imaće mogućnost tokom aprila da deaktiviraju dodatak „Dodaj poruke“ ukoliko ne žele da budu prebačeni na novi dodatak „1000 SMS“.
 
Zaokruživanje potrošnje internet saobraćaja u svim tarifnim dodacima se vrši na 1B. Uspostava poziva se ne naplaćuje u okviru tarifnih dodataka za minute, a potrošnja minuta se zaokružuje na 60 sekundi. 
 
Za više informacija o komercijalnoj ponuditi tarfinih dodataka posetite stranicu http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Tarifni-paketi/Postpejd-telenor-dodaci/.