Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA NOVI SISTEM TARIFIRANJA USLUGA U ROMINGU
NAZAD
 

Novi sistem tarifiranja usluga u romingu

Telenor uvodi tarifiranje po zonama u romingu: fiksne cene u okviru jedne zone, jasan prikaz cena i jednostavno planiranje troškova telefoniranja u inostranstvu.

Telenor od 1. februara za svoje postpejd korisnike uvodi jednostavan sistem tarifiranja govornih i sms usluga u romingu – po zonama.

Ukupno 150 zemalja širom sveta podeljeno je u šest zona, od kojih svaka ima svoju jedinstvenu cenu. Korisnicima je time omogućen sasvim jednostavan uvid u cene rominga zemljama u koje putuju, jasan pregled usluga i potpuna kontrola nad troškovima telefoniranja u inostranstvu.
Cena odlaznih i dolaznih poziva i poslatih tekstualnih poruka (SMS) u okviru jedne zone ista je bez obzira na to u kojoj se državi nalazi korisnik, koju mrežu koristi i koju destinaciju poziva, odnosno odakle mu je poziv upućen. Prijem SMS poruka u romingu je besplatan.
Zbog posebnih uslova i pogodnosti za korisnike, iz ovog načina tarfiranja izuzeti su Mobis iz Republike Srpske, crnogorski ProMonte i mađarski Panon.
Cene GPRS i ostalih dodatnih usluga ostaju nepromenjene.
Tabela s prikazom zemalja i tarifa po zonama dostupna je korisnicima na adresi http://www.telenor.rs
Telenor je jedan od najvećih svetskih mobilnih operatora sa više od 105 miliona korisnika širom sveta. Ova kompanija uživa ugled inovatora u oblasti mobilne telefonije na tržištima u razvoju. Nakon investicije od 1,513 milijardi evra, Telenor zvanično posluje u Srbiji od 1. septembra prošle godine.