Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA NOVI KRATKI KODOVI
NAZAD
 

Novi kratki kodovi

Nove kratke kodove (USSD) za proveru trenutnog zaduženja na postpejd računima, za proveru tarifnog paketa, kao i za informacije o broju žiro računa i pozivu na broj, fizička i pravna lica na pojedinačnom ugovoru mogu koristiti od 19. februara.
 
Kratki kod *311# omogućava proveru trenutnog zaduženja na postpejd računima, dok je korišćenjem *411# moguće dobiti informacije o nazivu tarifnog paketa koji je u upotrebi na određenom broju. Posle ukucavanja ovog koda korisnik će dobiti SMS poruku sa informacijom o iznosu poslednjeg računa, ukupnom zaduženju, broju tekućeg računa Telenora i pozivu na broj na koji je moguće izvršiti uplatu.
 
Korišćenje ovih servisa je besplatno.