Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA NOVI BROJEVI ZA HITNE SLUŽBE
NAZAD
 

Novi brojevi za hitne službe

18. maj 2012 - Od 21. maja za pozive ka hitnim službama potrebno je dodati cifru 1 ispred brojeva koji su do sada važili. Korisnici Telenora na svim izabranim tarifnim paketima imaju mogućnost pozivanja sledećih službi za hitne intervencije i službi pomoći prema novoj numeraciji:

 • 112 služba za hitne intervencije
 • 192 policija
 • 193 vatrogasna služba
 • 194 hitna pomoć
 • 1976 vojna hitna pomoć
 • 1985 služba za obaveštavanje i uzbunjivanje
 • 19191 Bezbedonosna informativna agencija
 • 19860 vojna policija
 • 116000 pozivni centar za nestalu decu
 • 116111 pozivni centar za pomoć deci 
 • 116123 pozivni centar za emocionalnu pomoć 
 • 116006 pozivni centar za žrtve kriminala 
 • 116117 pozivni centar za medicinske savete

Pozivi upućeni iz Telenor mreže prema navedenim službama neće se tarifirati.

Postojeći brojevi sa prvom cifrom 9 važiće do 31.12.2012.

Do uspostavljanja potpunih uslova za realizaciju poziva ka službama za hitne intervencije i službama pomoći, korisnici koji upute poziv prema sledećim brojevima: 112, 116000, 116111, 116123, 116006 i 116117 će dobijati govornu poruku sa obaveštenjem da navedeni brojevi nisu u funkciji, sa upućivanjem korisnika da za hitne intervencije treba da pozovu sledeće brojeve: 192, 193 ili 194.