Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA NOVE CENE ROMINGA U TELENORU
NAZAD
 

Nove cene rominga u Telenoru

1. maj, 2011 – Telenor će od 1. juna početi da naplaćuje roming usluge po korigovanim cenama i uvešće naplatu naknade za uspostavu veze u romingu. Trenutne cene rominga važe od juna 2009. i ovo je prvi put od tada da Telenor usklađuje cene sa promenom kursa dinara i troškovima roming usluge koje Telenor plaća stranim operatorima. 

Postpejd roming – cene:


Zona


Odlazni pozivi


Dolazni pozivi
(govorni i video pozivi)


SMS

GPRS


SMS

Odlazni
video pozivi
Početnih
5 KB
Cena za 100KB nakon početnih 5 kB
Zone 1 99,9 39,9 23,9 5,9 94,0 27,9 189,9
Zone 2 144,9 49,9 29,9 5,9 105,0 30,9 249,9
Zone 3 224,9 69,9 34,9 5,9 117,0 37,9 409,9

Zone 4

354,9 94,9 44,9 5,9 129,0 47,9 659,9
Satellite and naval networks 479,9 119,9 119,9 5,9 235,0 119,9 629,9
Naknada za uspostavu veze za sve odlazne pozive biće 6,9 dinara.
 
Pripejd roming – cene:


Zona


Odlazni poziviOdlazni povratni


Dolazni pozivi
(govorni i video pozivi)

GPRS


SMS

Odlazni
video pozivi
Početnih
5 KB
Cena za 100KB nakon početnih 5 kB
Zone 1 109,9 49,9 23,9 5,9 94,0 27,9 189,9
Zone 2 154,9 59,9 29,9 5,9 105,0 30,9 249,9
Zone 3 249,9 89,9 34,9 5,9 117,0 37,9 409,9

Zone 4

374,9 119,9 44,9 5,9 129,0 47,9 659,9
Satellite and naval networks 479,9 119,9 119,9 5,9 235,0 119,9 629,9
Naknada za uspostavu veze za sve odlazne pozive biće 6,9 dinara.
 
Cene odlaznih poziva u okviru mreže Telenor Crna Gora ka brojevima u toj i mreži Telenor Srbija iznosiće 9,9 dinara, kolika je cena i SMS poruke ka svim destinacijama. Cena poziva ka ostalim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori iznosi 23,9 dinara za minut razgovora. Naknada za uspostavu veze za sve odlazne pozive u mreži Telenor Crna Gora iznosiće 6,9 dinara. Dolazni pozivi u mreži Telenor Crna Gora naplaćivaće se 6,9 dinara po pozivu. Prenos podataka u mreži Telenor Crna Gora naplaćivaće se 11,8 dinara za 100 kB. 
 
Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.