Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA NOVE CENE POZIVA KA TELEKOMOVIM KRATKIM BROJEVIMA ZA TELENOROVE KORISNIKE
NAZAD
 

Nove cene poziva ka Telekomovim kratkim brojevima za Telenorove korisnike

30. mart 2010 - Od 1. aprila, pozivi ka kratkim brojevima u Telekomovoj fiksnoj mreži koji počinju cifrom 9, tarifiraju se u skladu sa tarifnim paketom korisnika po ceni definisanoj za pozive prema fiksnoj mreži osim sledećih:

Kratak broj*  Cena**

988               18,22 RSD/pozivu
9812             18,22 RSD/minutu
9822             9,11 RSD/pozivu
9823             9,11 RSD/pozivu
9844             9,11 RSD/pozivu

*Kratki brojevi mogu se birati sa svim prefiksima

**Cene su date bez Poreza na dodatu vrednost (PDV) i Poreza na upotrebu mobilnog telefona (PUMT)
 
Takođe, pozivi ka svim brojevima koji počinju cifrom 9 i gore navedenim nisu uračunati u besplatne minute kod korisnika tarifnih paketa koji u okviru pretplate omogućavaju određenu količinu besplatnog saobraćaja (Prenesi, Biznis Prenesi, Pro, Family, Fun, Max...), kao ni u mesečnu pretplatu korisnika Kombinuj i Specijal 650 tarifnih paketa.

Zvanje hitnih službi iz Telenorove mreže se ne naplaćuje.