Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA NAPLATA AKTIVIRANJA SIM KARTICE ZA NOVE POSTPEJD KORISNIKE
NAZAD
 

Naplata aktiviranja SIM kartice za nove postpejd korisnike

1. septembar 2012 – Zbog povećanja nabavnih cena, negativnih promena deviznog kursa i dodatnih administrativnih troškova, novim Telenorovim postpejd korisnicima će se od 1. septembra naplaćivati izdavanje i aktiviranje novih SIM kartica u iznosu od 200 dinara. Ova odluka odnosi se na sve nove postpejd korisnike bez obzira na to koji uređaj kupuju ili u slučaju da žele samo broj – SIM karticu.   

Ovom odlukom nisu obuhvaćeni korisnici koji:
  • svoj broj prenose iz drugih mreža,
  • menjaju paket sa Prenesi i dopuni na neki od ostalih postpejd paketa,
  • probaju pa odluče da vrate Internet modem nakon tri dana,
  • prenose vlasništvo nad brojem, tj. karticom.
 
Trošak aktiviranja nove SIM kartice i broja naplaćivaće se kroz korisnikov prvi mesečni račun.