Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA „MOJ MIKS“ NA SERVISU „MOJ MENI“
NAZAD
 

„Moj miks“ na servisu „Moj meni“

Za 200 dinara novi pripejd korisnici dobijaju 400 minuta u Telenorovoj mreži, 400 SMS poruka i 40 megabajta GPRS saobraćaja

 
31. maj 2010. – Svi novi Telenorovi pripejd korisnici koji se putem servisa „Moj meni“ opredele za ponudu „Moj miks“ mogu da kupe 400 minuta u Telenorovoj mreži, 400 SMS poruka i 40 megabajta u nacionalnom saobraćaju.

Servisu „Moj Meni“ pristupa se besplatnim pozivanjem koda *111#, gde u okviru ponude „Moj miks“, novi korisnik može kupiti svoj paket za 200 dinara. Paket važi 7 dana od dana aktivacije. 

Za postojeće pripejd korisnike ponuda je prilagođena njihovim navikama, a pozivanjem koda *111# mogu da saznaju koji je njihov ”Miks” i po povoljnim cenama kupe puno minuta, SMS poruka i megabajta.

Prilikom kupovine paketa, iznos po kojoj je paket ponuđen će automatski biti skinut sa računa korisnika, a usluga će biti odmah dostupna.