Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA MOBILNE FINANSIJSKE USLUGE MOGU DA UTIČU NA STVARANJE NOVIH RADNIH MESTA
NAZAD
 

Mobilne finansijske usluge mogu da utiču na stvaranje novih radnih mesta

Najnovije istraživanje Boston konsalting grupe o društveno-ekonomskom uticaju mobilnih finansijskih usluga
 18. april 2011 - Uvođenje mobilnih finansijskih usluga moglo bi do 2020. da uveća BDP Srbije za 2 odsto, otvori 23.000 novih radnih mesta i smanji korupciju, pokazala je najnovija studija pod nazivom „Društveno-ekonomski uticaj mobilnih finansijskih usluga”, koju je Boston Consulting Group (BCG) uradio za Telenor.
 
Istraživanjem je obuhvaćeno pet zemalja: Pakistan, Malezija, Bangladeš, Indija i Srbija.
 
Danas više od 2,5 milijarde odraslog stanovništva razvijenog sveta nema pristup osnovnim finansijskim uslugama, kao što su bankovni računi, krediti ili štednja i usluge osiguranja. Ovaj broj veći je u privredama u razvoju, često kao rezultat odsustva kreditne istorije korisnika, ograničenog pristupa filijalama banaka i nedovoljnog poverenja u postojeće finansijske institucije.
 
Metode jednostavnijeg plaćanja i kontrole protoka novca mogu pomoći da se poboljša pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti za stanovnike sa niskim primanjima, pokazuje ova studija. Istovremeno, pristup zajmovima i uslugama štednje za širi segment ljudi može obezbediti bolje izglede zapošljavanja omladine u predstojećim godinama.

„Telenor, kao globalni telekomunikacioni operator, igra važnu ulogu u razvoju i širenju mobilnih finansijskih usluga. Boljim razumevanjem načina na koji ove usluge utiču na ekonomiju, industrija telekomunikacija može doprineti napretku zemalja u kojima poslujemo“, kaže Ćel Morten Jonsen, generalni direktor Telenora.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici vlade, poslovni partneri, predstavnici banaka, osiguravajućih društava i medija
 

Razvoj društva
Otvaranje novih preduzeća, povećanje preduzetništva i ekspanzija poslovanja, samim tim porast broja radnih mesta, povećana bankarska štednja, veći broj kredita i većih investicija kao i podrška preduzetnicima kroz olakšice banaka, doprinose rastu BDP-a.

Pojednostavljen pristup mobilnih finansijskih usluga, stanovništvu na selu može da omogući povećanu finansijsku sigurnost kroz smanjenje troškova finansijskih transakcija koje pružaju ove usluge.

Korupcija
Srbija je trenutno na 78. mestu od 178 zemalja po Indeksu prepoznavanja korupcije, jednim od najvažnijih problema koji pogađaju zemlju. Mobilne finansijske usluge doprinose isključivanje posrednika i smanjenje iznosa gotovine u prometu, čime se smanjuje i korupcija.
 
Finansijske usluge u Srbiji
Mobilne finansijske usluge postoje u Srbiji poslednjih pet godina. Zemlja je ostvarila napredak u ponudi ključnih finansijskih usluga, poput plaćanja računa, štednih računa, kredita i osiguranja. Međutim, aktivno korišćenje ovih usluga je i dalje nerazvijeno zbog nedostatka poverenja u banke i provajdere.
 
Korišćenje digitalnih sertifikata i priznavanje digitalnog potpisa sa SIM kartice može biti značajan korak napred za budućnost mobilnih finansijskih i usluga e-vlade u Srbiji. Potrebno je da sadašnji uspeh koji Srbija beleži kroz m-Parking i m-prodaju karata bude proširen na druge usluge mikroplaćanja. Uspešno korišćenje servisa mobilnog plaćanja stimuliše ubrzano usvajanje novih proizvoda sa značajnim ekonomskim i društvenim koristima za zemlju.
 
Tokom sledeće decenije može se očekivati povećanje korišćenja usluga kao što su plaćanje računa, formalna štednja, krediti i osiguranje.
 
Mobilne finansijske usluge nisu zamena za današnji bankarski model, već njegova dopuna u kome više ljudi može dobiti pristup i učestvovati u bankarskim uslugama. Telekomunikacione kompanije su u prednosti zato što obezbeđuju mobilne finansijske usluge  građanima do kojih tradicionalne banke imaju teškoće da dopru. Mobilni operatori imaju prethodno uspostavljene odnose sa korisnicima, koji su već opremljeni potrebnim mobilnim uređajem i velikom i sigurnom distributivnom mrežom, za razliku od  tradicionalnih finansijskih institucija koje su po pravilu usmerenije na klijente sa visokim prihodima, koji su isplativiji.
 
Boston Consulting Group (BCG)
BCG je međunarodna kompanija za poslovni konsalting sa predstavništvima širom sveta. Kombinujući decenije iskustva u telekomunikacionoj industriji i funkcionalnu ekspertizu, BCG ide korak dalje od standardnih rešenja kako bi stekao nove uvide, pokrenuo organizacije, omogućio ostvarivanje opipljivih rezultata.
 
Za dodatne informacije o BCG idite na www.bcg.com