Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA KONKURS: OSVOJI BESPLATNE RAZGOVORE SA OMILJENOM OSOBOM
NAZAD
 

Konkurs: Osvoji besplatne razgovore sa omiljenom osobom

Najlepših 100 novogodišnjih fotografija udvoje biće nagrađeno na konkursu „Osvoji besplatne razgovore sa omiljenom osobom“. Besplatne razgovore tokom cele godine dobiće 50 postpejd učesnika, a 50 učesnika vlasnika pripejd brojeva dobiće aktivaciju usluge „Omiljeni broj“ na 30 dana.

 

Potrebno je da svi zainteresovani Telenorovi korisnici tokom proslave novogodišnjih praznika fotografišu sebe u novogodišnjoj atmosferi i u društvu svoje omiljene osobe sa kojom bi želeli da besplatno razgovaraju. Ovu fotografiju sa obaveznim pratećim opisom zatim treba da postave na Telenorovu Facebook stranu tako da bude javno vidljiva. Nakon toga, u vidu privatne poruke učesnici treba da dostave ime, prezime i broj mobilnog telefona na koji žele da se uruči nagrada.

 

Fotografije se šalju od 31. decembra 2013. u 18 časova do 3. januara 2014. u 23:59 časova. Učesnici mogu poslati samo jednu fotografiju na kojoj se nalaze samo dve osobe, ni manje ni više od tog broja.

 

Ponuda „Besplatno za dvoje“ i „Omiljeni broj“ deo su Telenorove praznične ponude. U okviru ove ponude svi koji kupe telefon do kraja januara 2014. mogu odabrati omiljeni broj sa kojim će besplatno razgovarati tokom cele naredne godine, a uz to će dobiti i vaučer u vrednosti od čak 10.000 dinara popusta na nov telefon koji mogu pokloniti dragoj osobi. Pripejd korisnici koji kupe novu pripejd karticu mogu razgovarati 30 dana besplatno sa svojim omiljenim brojem.

Propozicije konkursa možete pogledati u nastavku strane.

 

 

PRAVILA I USLOVI UČEŠĆA U NOVOGODIŠNJEM NAGRADNOM FOTO-KONKURSU „OSVOJI BESPLATNE RAZGOVORE SA OMILJENOM OSOBOM“ ČIJI JE ORGANIZATOR TELENOR D.O.O. BEOGRAD

 1. Ovim pravilima i uslovima učešća u novogodišnjem nagradnom foto-konkursu (U daljem tekstu: Pravila) regulišu se pravila i uslovi nagradnog konkursa koji organizuje Telenor d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 90 (U daljem tekstu: Telenor) a koji će trajati u periodu od 31.12.2013. godine od 18:00 časova, pa do 03.01.2014. godine do 23:59 časova(U daljem tekstu: Konkurs). Konkurs će se odvijati putem društvene mreže/servisa Facebook (U daljem tekstu: Facebook) i Telenorove Facebook strane na adresi www.facebook.com/TelenorSrbija (U daljem tekstu: Telenor Facebook nalog).
 2. Na Konkursu mogu učestvovati punoletna lica koja imaju registrovani pripejd ili postpejd broj u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži Telenor d.o.o. Beograd (U daljem tekstu: Učesnici).
 3. Da bi Učesnici stekli pravo da učestvuju na Konkursu potrebno je da pošalju fotografiju nastalu tokom proslave novogodišnjih praznika, a na kojoj se nalaze oni i njima omiljena osoba sa kojom bi voleli da besplatno razgovaraju (U daljem tekstu: Fotografija). U slučaju da Učesnik i omiljena osoba nisu u mogućnosti da se zajedno fotografišu, Učesnik može montirati fotografiju sebe i omiljene osobe i takvu kreaciju poslati na konkurs. Učesnik garantuje da poseduje sve neophodne saglasnosti/odobrenja lica koje se nalazi na fotografiji, a naročito u pogledu obrade podataka o ličnosti. Učesnik garantuje i da poseduje sva autorska i srodna prava na fotografijama, te da će obeštetiti Telenor u odnosu na sve zahteve trećih lica povodom povreda autorskog i srodnih prava, odnosno, nepostojanja saglasnosti lica.
 4. Učesnici su obavezni da Telenoru prilikom dostavljanja Fotografija dostave i osnovne podatke koji omogućavaju Telenoru da Učesnike u slučaju da pobede na Konkursu kontaktiraju radi uručenja nagrade. Učesnici moraju biti punoletni državljani Republike Srbije. Ukoliko Učesnik koji pobedi na Konkursu na način i pod uslovima koji su predviđeni ovim Pravilima, nije državljanin Republike Srbije Telenor ima pravo da odbije da preda nagradu.
 5. Jedan Učesnik može poslati najviše jednu validnu Fotografiju (pod validnom Fotografijom se podrazumeva Fotografija u odnosu na koju su ispunjeni svi uslovi iz tačke 3. ovih Pravila) tokom celog perioda trajanja Konkursa, izuzev ako je Fotografija Učesnika diskvalifikovana u smislu tačke 6. ovih Pravila. Ukoliko Učesnik pošalje više Fotografija u obzir će biti uzeta samo Fotografija koju je Učesnik prvu poslao. Učesnici Fotografije mogu slati najkasnije do 03.01.2014. godine u 23:59 časova.
 6. Učesnik je obavezan da fotografiju postavi na Telenorovu Facebook stranu tako da bude javno vidljiva, kao i da napiše prateći opis. Pored toga, Učesnik kao privatnu Facebook poruku mora da dostavi svoje ime i prezime kao i mobilni broj telefona na koji želi da se uruči nagrada. Učesnik privatnu poruku sa neophodnim podacima mora poslati u periodu trajanja konkursa, odnosno najkasnije do 03.01. 2014. godine u 23: 59 časova.
 7. Fotografije na kojoj se nalazi samo jedna osoba, Fotografije na kojima se nalazi više od dve osobe, Fotografije sa uvredljivim/nepristojnim sadržajem, Fotografije koje nemaju prateći opis, kao i Fotografije čiji autori nisu poslali privatnu poruku sa podacima u smislu tačke 6. ovih Pravila, neće biti uzete u izbor prilikom izbora pobednika Konkursa, odnosno u navedenim slučajevima Fotografija će biti diskvalifikovana. Učesnik ima pravo da ponovo pošalje drugu Fotografiju i na taj način učestvuje u Konkursu.
 8. Nakon završetka prijema Fotografija, Telenor će nagraditi autore, vlasnike prvih 50 pripejd brojeva i vlasnike prvih 50 postpejd brojeva. Ukoliko prijavljenih Fotografija bude više od ovog broja, biće nagrađeno ukupno 100 najoriginalnijih Fotografija po izboru stručnog žirija koji čine zaposleni u Telenoru . Nagrađeni autori, vlasnici postpejd brojeva će dobiti aktivaciju usluge "Besplatno za dvoje", a vlasnici pripejd brojeva aktivaciju usluge "Omiljeni broj" na 30 dana.  Imena nagrađenih autora biće objavljena ne kasnije od 10. januara u 17 časova putem društvene mreža Facebook.  
 9. Za sve informacije vezano za registraciju pripejd broja Učesnicima je na raspolaganju broj 063/9000.
 10. Pravila i uslovi učešća u nagradnom konkursu biće objavljeni na internet sajtu www.telenor.rs.
 11. U slučaju prekida Konkursa ili promene datuma realizacije Konkursa, usled nastupanja okolnosti na koje organizator nije mogao uticati, Učesnici i javnost će odmah biti obavešteni putem Telenorove Facebook naloga i putem portala navedenog u tački 10. ovih Pravila.
 12. Zaposleni Telenora, članovi njihove uže porodice (pri čemu se pod članovima uže porodice smatraju bračni drug i deca) i lica koja učestvuju u realizaciji Konkursa nemaju pravo učešća u Konkursu.
 13. Učesnici su saglasni da Telenor ima pravo da sve Fotografije koje su učestvovale u Konkursu objavi na svojim komunikacijskim kanalima.
 14. U slučaju spora Učesnici  prihvataju nadležnost suda u Beogradu.