Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA JEDINSTVENA KORPORATIVNA KULTURA ZA USPEH NA 13 TRŽIŠTA
NAZAD
 

Jedinstvena korporativna kultura za uspeh na 13 tržišta

Kakav način rada i kakvi lideri su potrebni za uspeh u telekomunikacijama budućnosti
 14. januar 2015. – Značaj ulaganja u zaposlene, negovanje jake korporativne kulture i vrednosti samo su neke od tema posete predstavnika top menadžmenta Telenor grupe kompaniji u Srbiji, Ćel-Morten Jonsena, izvršnog potpredsednika Telenor grupe i direktora evropskih operacija, i Jun Erik Hauga, izvršnog potpredsednika Telenor grupe i direktora razvoja ljudskih resursa. Razmenjena su i mišljenja o tome kakvi su lideri potrebni jednoj uspešnoj kompaniji poput Telenora, kako bi obezbedila zdrav razvoj i u budućnosti.
 
„Uvek tražimo vredne, talentovane i ambiciozne ljude, unutar kompanije i van nje, koji imaju volju da konstantno uče i šire svoje granice. Kroz različite programe podstičemo ih da se razvijaju, napreduju i da zajedno prepoznamo šta je najbolje za njihovu budućnost, a samim tim i za budućnost kompanije. Važno nam je da kulturu koju negujemo svi na neki način i živimo, čime potvrđujemo da smo odgovorni građani ovog društva i da svojim delovanjem utičemo na sve njegove aspekte”, kaže Uve Fredhajm, generalni direktor Telenora u Srbiji.
 
„U Telenor grupi savesno radimo na razvoju i objedinjavanju kompanijske kulture - ona povezuje 30.000 zaposlenih na 13 naših tržišta i izdvaja nas po načinu na koji poslujemo. Zovemo je Telenorov način (Telenor Way) i obuhvata naš Kodeks ponašanja, skup vrednosti i stavova koje želimo da negujemo, našu misiju i viziju, kao naše težnje”, objašnjava Ćel-Morten Jonsen.
 
Telenor, kao najbolji poslodavac u prethodnoj godini, organizuje veliki broj programa za zaposlene i kontinuirano unapređuje otvoreno i dinamično radno okruženje. Na godišnjem nivou u kompaniji u Srbiji održava se više od 150 korporativnih treninga, kroz koje se dodatno stimulišu pojedinci i timovi kako bi na pravi način ostvarivali napredak u kompaniji.
 
„Za nas kao globalnu kompaniju u dinamičnoj industriji, ključ održivog uspešnog poslovanja su ljudi sposobni da pređu na tržišta na kojima su njihove kompetencije najpotrebnije. To ne bi moglo da se odvija bez problema i efikasno da ne delimo istu kulturu. Normalno, postoje kulturne razlike u detaljima, ali naši etički principi, liderstvo i način na koji poslujemo zajednički su svima u Telenor grupi“, kaže Jun Erik Haug, izvršni potpredsednik i direktor razvoja ljudskih resursa Telenor grupe.
 
U proteklih devet godina 26 zaposlenih iz Srbije dobilo je priliku da radi u nekoj od zemalja u kojima Telenor posluje, a njih šest je steklo iskustvo i podelilo ga sa kolegama po povratku u zemlju.   
 
„Telenor u Srbiji dobro posluje. Imajući to na umu i s obzirom na to da sam imao priliku da blisko sarađujem sa nekim od kolega iz ove kompanije, moj je utisak da Telenor Srbija  ima mnoge kompetentne ljude koji imaju znanja i kojima je stalo do korisnika“, rekao je.
 
„Iskustva i znanje eksperata iz Srbije davalo je i dalje će davati značajan doprinos razvoju Telenora u evropskom regionu. To potvrđuje i nedavni primer korišćenja iskustava iz Srbije u razvoju našeg poslovanja u Bugarskoj“, istakao je Jonsen.
 
Principi po kojima Telenor radi omogućavaju brzo prilagođavanje i uspešno poslovanje u jednoj od najdinamičnijih i najkonkurentnijih industrija u svetu.