Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA IZMENJENE CENE LISTINGA
NAZAD
 

Izmenjene cene listinga

1. jul 2013 Preuzimanje listinga direktno u prodavnici ili putem internet portala „Dobre stvari“ kao i „Biznis portala“ ostaje besplatno, dok će od 01.08.2013. cene za usluge redovne mesečne i vanredne specifikacije (listinga) koji se dostavljaju krajnjem korisniku, biti izmenjene.


Listing koji Telenor svakog meseca dostavlja korisnicima koji se pretplate na tu uslugu iznosiće 100 din (sa PDV-om), dok listing koji korisnik naručuje samo za određeni period/mesec koji ga interesuje iznosiće 150 din (sa PDV-om).