Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR NA PRVOM MESTU NA GODIŠNJOJ LISTI ODRŽIVOSTI
NAZAD
 

Telenor na prvom mestu na Godišnjoj listi održivosti

19. februar 2008. -  Telenor grupa izabrana je za najbolju kompaniju u oblasti mobilnih telekomunikacija na svetu na osnovu Godišnje liste održivosti za 2008. godinu.
 
Stalan rad na korporativnoj održivosti
 
„Izuzetno smo ponosni i počastvovani što smo izabrani za najbolju kompaniju u oblasti mobilnih telekomunikacija na osnovu Godišnje liste održivosti za 2008. Naš sistematičan rad na korporativnoj odgovornosti poboljšan je u odnosu na prošlu godinu i sada smo najbolji u svom sektoru. To dokazuje da je stalan rad Telenor grupe na korporativnoj odgovornosti uspešan i ovo priznanje predstavlja snažan podsticaj za svakoga ko se ovim bavi. I ubuduće ćemo se truditi da stalno poboljšavamo rezultate“, kaže Ola Jo Tandre, vršilac dužnosti potpredsednika za korporativnu odgovornost Grupe. 
 
Kvalifikuje se samo najboljih 15% kompanija
 
Iza ove godišnje liste stoje revizorska kuća PriceWaterhouseCoopers i kompanija koja se bavi upravljanjem imovinom Sustainable Asset Management (SAM). Svake godine se 2500 najvećih kompanija (na osnovu globalnog indeksa Dau Džons) poziva da učestvuju u proceni korporativne održivosti koju vrši SAM. Samo najboljih 15% u svakom od 57 SAM sektora kvalifikuje se za mesto na Godišnjoj listi. 
 
Telenor beleži odlične rezultate po Indeksu održivosti Dau Džons

Priznanje koje dodeljuje Sustainable SAM takođe odražava Telenorove rezultate u pogledu Indeksa održivosti Dau Džons(DJSI). Prvi put nakon šest godina otkako je uvršten među vodeće kompanije u pogledu indeksa, Telenor je 2007. godine proglašen vodećom kompanijom u sektoru mobilnih telekomunikacija.
Među ostalim kandidatima za priznanje bili su:
  • BCE
  • Vodafone Group
  • SK Telecom
  • TeliaSonera.
 
Skok napred

Ove godine kompanije konkurišu za dve nove titule: „Lider u sektoru SAM“ i „Pokretač sektora SAM“. Telenor je osvojio oba priznanja u sektoru mobilnih komunikacija. Nagrada „Lider u sektoru“ dodeljuje se kompaniji koja je najbolje pripremljena da iskoristi mogućnosti i upravlja rizikom u okviru ekonomskih, ekoloških i društvenih dešavanja u datom sektoru. Titula „Pokretača sektora“ dodeljuje se kompaniji koja je najviše poboljšala rezultate održivosti u odnosu na prethodnu godinu. 
 
Srebrna klasa SAM

Novina ove godine jeste to da će SAM klasifikovati kompanije u tri klase: zlatnoj, srebrnoj i bronzanoj. 
 
Zahvaljujući izuzetnim ekonomskim i društvenim rezultatima, Telenor je uvršćen među kompanije srebrne klase. Ovo je najveće dostignuće u sektoru mobilnih komunikacija i Telenor je jedina kompanija koja je ostvarila ovakav rezultat.