Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA GENERALNI DIREKTOR TELENORA NOVI PREDSEDNIK SAVETA STRANIH INVESTITORA
NAZAD
 

Generalni direktor Telenora novi predsednik Saveta stranih investitora

Beograd, 09. decembar 2009. godine – Ćel-Morten Jonsen, generalni direktor Telenora, izabran je za predsednika Upravnog odbora Saveta stranih investitora na redovnoj skupštini udruženja održanoj danas.
Goran Pitić, predsednik Upravnog odbora Sosijete ženeral Srbija, izabran je za potpredsednika.
Jonsen je u Srbiju došao posle dugogodišnje karijere u najužoj upravi kompanije Telenor. Bio je stariji potpredsednik Telenora za srednju i istočnu Evropu i potpredsednik Telenor mreže zadužen za aktivnosti fiksne telefonije Telenora u Rusiji i Zajednici nezavisnih država (ZND). Pre toga je bio na menadžerskim mestima u nekoliko norveških kompanija, i ima dugogodišnje iskustvo na tražištima Rusije, Ukrajine i Francuske.


Ostale članove Upravnog odbora čine generalni direktor Britiš Amerikan Tabaka za istočni Balkan Kristian Kornerup Jensen, generalni direktor kompanije Karlzberg Srbija Aleksandar Radosavljević, generalni direktor Mercedes Benza SCG Andreas Bajnder, generalni direktor kompanije Henkel Srbija Nenad Vuković, generalni direktor Lafarža Kostin Borc, generalni direktor Pepsika Internešenel za zapadni Balkan Vasilis Glinos, i zamenik generalnog direktora kompanije Politika novine&časopisi Werner Herić.
Novoizabrani predsednik Saveta Jonsen predstavio je tim koji će voditi udruženje narednih dve godine i ukazao da će nastaviti da se zalaže za nastavak reformi, formulisanje jasne ekonomske politike, efikasniju administraciju i jednake uslove poslovanja za sve učesnike na tržištu.
Takođe, predsedavajući Odbora Saveta predstavili su svoj rad i dostignuća u tekućoj godini i objavili planove i strategije za 2010. godinu.
Skupština Saveta je odobrila Godišnji izveštaj za 2009. godinu, usvojila novi Statut Saveta usklađen sa Zakonom o udruženjima, i donela odluku o izmeni godišnjih članarina radi širenja Izvršne kancelarije.

O Savetu stranih investitora:
Savet stranih investitora je osnovan 2002. godine uz podršku Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), i okuplja više od 120 kompanija, koje se uložile više od $14 milijardi i zapošljavaju više od 60.000 ljudi u Srbiji.
Savet je od svog formiranja gradio partnerski odnos sa Vladom Republike Srbije, uvek se trudeći da iskoristi veliko iskustvo svojih članica u obezbeđivanju adekvatne podrške Vlade Republike Srbije u procesu tranzicije kako privrede, tako i društva u celini.