Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI ZA TREĆI KVARTAL 2014.
NAZAD
 

Finansijski rezultati za treći kvartal 2014.

Kompanija Telenor Srbija u trećem kvartalu 2014. godine ostvarila je prihod od 11,1 milijardi dinara. Ne računajući promenu cena interkonekcije, prihodi su uvećani za 1% u poređenju sa trećim kvartalom 2013. godine. Broj korisnika iznosi 3,2 miliona, što je broj jednak onom iz istog perioda prošle godine.
 
„Telenor banka počela je sa radom u septembru kao prva mobilna onlajn banka u regionu i ponudila je korisnicima zaista inovativne usluge. Otvaranje Telenor banke predstavlja značajan razvoj kako tržišta telekomunikacija tako i bankarskog tržišta“ izjavio je Erlan Neten, izvršni direktor finansija Telenora Srbija. „Privreda uopšte, zajedno sa  telekomunikacionom industrijom i dalje je suočena sa ozbiljnim izazovima, dok su posledice poplava još uvek vidljive. Mi ostajemo usredsređeni na jačanje svoje liderske pozicije na tržištu i održavanje zdravih nivoa profitabilnosti, kroz dalju ponudu inovativnih i visoko kvalitetnih usluga koje će korisnicima omogućiti superiorno iskustvo”.
 
U trećem kvartalu 2014. godine Telenor grupa ostvarila je prihode od 27,7 milijardi norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od 3,5 odsto. Operativni i neoperativni profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 10,3 milijardi norveških kruna, dok je EBITDA marža 37 odsto, a operativni novčani tok je 6,3 milijardi norveških kruna.
 
Kontakt za medije: