Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI ZA TREĆI KVARTAL 2009. GODINE
NAZAD
 

Finansijski rezultati za treći kvartal 2009. godine

29. oktobar 2009 – U trećem kvartalu 2009, kompanija Telenor d.o.o. ostvarila je prihod od  8,11 milijardi dinara (84,34 miliona evra), što je za 1,9 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

„Glavni uzrok za smanjenje prihoda treba tražiti u činjenici da se poslovanje odvija u uslovima višemesečne ekonomske krize, koja je direktno pogodila naše korisnike u Srbiji i odrazila se na njihovu kupovnu moć. Takođe, vladin porez na upotrebu mobilnog telefona, uveden maja ove godine, dodatno je opteretio i korisnike i telekomunikacionu industriju. Projekcija budućeg rasta kompanije neizvesna je dok god je ovaj porez na snazi“, kaže Gabor Kočiš, izvršni finansijski direktor Telenora.

Ostvarena EBITDA (profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova deprecijacije i amortizacije) umanjena je za 11 odsto u lokalnoj valuti. Delimično zbog navedenih razloga kao i povećanja direktnih troškova poslovanja. Da bi se nadoknadilo smanjenje dobiti, kapitalna ulaganja su smanjena za 12 odsto.

Broj korisnika Telenorove mreže u Srbiji povećan je za 1,1 odsto u odnosu na prethodni kvartal, i sada iznosi 2 862 000 po strožijem sistemu računanja, koji uzima u obzir samo korisnike koji su kontinuirano generisali prihod tokom tri meseca.

Na globalnom nivou, sa četiri miliona novih pretplatnika, Telenor ostaje sedmi po veličini mobilni operator na svetu, sa ukupno 172 miliona mobilnih korisnika. Prihod Telenora, u trećem kvartalu 2009. godine porastao je za četiri odsto, odnosno na 24,3 milijarde norveških kruna, u odnosu na isti period prošle godine. Operativna dobit povećana je za 14 odsto, i iznosi 4,5 milijardi norveških kruna.
Telenor je sedmi po veličini svetski mobilni operator na svetu sa 172 miliona korisnika, od čega 2,862 miliona u Srbiji. Ova kompanija uživa ugled inovatora u oblasti mobilne telefonije. Nakon investicije od 1,513 milijardi evra, koja je proglašena i najvećom pojedinačnom investicijom u jugoistočnoj Evropi, Telenor zvanično posluje u Srbiji od 1. septembra 2006. godine.