Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI ZA ČETVRTI KVARTAL 2014.
NAZAD
 

Finansijski rezultati za četvrti kvartal 2014.

Kompanija Telenor Srbija u četvrtom kvartalu 2014. godine ostvarila je prihod od 11,0 milijardi dinara, što predstavlja rast od 3% u poređenju sa četvrtim kvartalom 2013. godine. Broj korisnika iznosi 3,2 miliona, što je za 1% više u poređenju sa istim periodom prošle godine.
 
„Prva objedinjena ponuda Telenor banke i Telenora donela je našim korisnicima dodatnu vrednost, i taj pravac ćemo nastaviti da negujemo i u naredom periodu. Osim toga, Telenor je prvi koji je objavio da će imati  iPhone u svojoj ponudi tokom poslednjeg kvartala 2014.  Ostajemo posvećeni tome da obezbedimo najnovije, inovativne proizvode i usluge našim korisnicima, koji su u isto vreme lake za korišćenje“, rekao je Erlan Neten, izvršni direktor finansija Telenora Srbija.
 
„Šira privreda, uključujući i telekomunikacionu industriju, i dalje je suočena sa značajnim izazovima, smanjenjem BDP-a u 2014. godini i projekcijama koje ukazuju na veći pad u 2015. godini. Uprkos tim eksternim faktorima, mi ćemo ostati usredsređeni na jačanje naše liderske pozicije u tržišnim prihodima, kao i na održavanje zdravih nivoa profitabilnosti, pružajući visok nivo kvaliteta usluga i superiorno korisničko iskustvo. Na taj način Telenor demonstrira svoju dugoročnu zainteresovanost za srpsko tržište, što je potvrdilo i značajno proširenje naše 3G mreže u ovom kvartalu, koje je dovelo do povećanja pokrivenost za više od 10%.”
 
U četvrtom kvartalu 2014. godine Telenor grupa ostvarila je prihode od 29,1 milijardi norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od 5,3 %. Operativni i neoperativni profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 9,1 milijardi norveških kruna, dok je EBITDA marža 31,2 %, a operativni novčani tok je 3,46 milijardi norveških kruna.