Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI ZA ČETVRTI KVARTAL 2013. GODINE
NAZAD
 

Finansijski rezultati za četvrti kvartal 2013. godine

12. februar 2014 – Prihodi kompanije Telenor Srbija u poslednjem kvartalu 2013. godine iznosili su 10,660 milijardi dinara, što predstavlja rast od 1 odsto u poređenju sa istim kvartalom u 2012. godini. Baza Telenorovih korisnika u Srbiji iznosi 3,2 miliona, za 1 odsto manje u odnosu na isti period prethodne godine. Nivo kapitalnih investicija ostao je visok u poslednjem kvartalu 2013. godine zahvaljujući, pre svega, kontinuiranom povećanju kapaciteta i širenju pokrivenosti naše mreže.
 
„Ekonomsko okruženje u Srbiji u četvrtom kvartalu i dalje je predstavljalo ozbiljan izazov za naše prihode, dok konkurencija na tržištu ostaje jaka. Čak i u takvim tržišnim uslovima bili smo u stanju da povećamo naše prihode i postignemo zdravu profitabilnost“, rekao je Erlan Neten, izvršni direktor finansija kompanije Telenor Srbija. „Ovi rezultati većinom su postignuti zahvaljujući našoj rešenosti da ostanemo fokusirani na inovativne i nove načine usluživanja naših korisnika, što je posebno očigledno u slučaju kupovine KBC banke. Dalja ulaganja u našu mrežu i maloprodajne objekte omogućiće nam da poboljšamo dostupnost naših usluga, njihovu brzinu i lakoću korišćenja i održimo lidersku poziciju na telekomunikacionom tržištu.“
 
U četvrtom kvartalu 2013. godine Telenor grupa ostvarila je prihode od 28 milijardi norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od 1 odsto. Operativni i neoperativni profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 8,99 milijardi norveških kruna, dok je EBITDA marža bila 32,6 odsto, a operativni novčani tok 4,42 milijardi norveških kruna.