Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI ZA ČETVRTI KVARTAL 2009.
NAZAD
 

Finansijski rezultati za četvrti kvartal 2009.

Beograd, Oslo, 10. februar 2010 – U četvrtom kvartalu 2009, kompanija Telenor d.o.o. imala je prihod od 7,93 milijardi dinara (81,78 miliona evra), što je za 0,33 odsto manje nego u istom periodu prošle godine.

Ostvarena EBITDA (profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova deprecijacije i amortizacije) umanjena je za 21 odsto u lokalnoj valuti, delimično usled povećanja direktnih operativnih troškova. Da bi se nadoknadilo smanjenje dobiti, kapitalna ulaganja su smanjena za milijardu dinara.

Telenorova mreža sada ima 2.843.000 korisnika, koliko i na kraju 2008. godine. U ovu brojku ulaze samo korisnici koji su kontinuirano generisali prihod tokom tri meseca.

Ostvarena EBITDA (profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova deprecijacije i amortizacije) u 2009. umanjena je za 9 odsto u lokalnoj valuti u odnosu na 2008. godinu, dok su kapitalna ulaganja smanjena za 2 milijarde dinara.

„Imajući u vidu poznate nepovoljne okolnosti, pre svega svetsku recesiju i porez na upotrebu mobilnih telefona, nismo nezadovoljni ovim rezultatima. Iako smo zabeležili pad prihoda od govornih usluga, što je direktna posledica pomenutog poreza, možemo se pohvaliti činjenicom da je, zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u 3G mrežu, Telenor u ovom kvartalu napravio velike korake u oblasti mobilnog interneta“, kaže izvršni finansijski direktor Telenora Gabor Kočiš.
 
Četvrti kvartal i preliminarni rezultati za 2009: Rekordni gotovinski tok u visini 20 milijardi norveških kruna
 
Na nivou Grupe, prihod Telenora u 2009. godini porastao je za 2 posto u odnosu na 2008, i dostigao iznos od 97,7 milijardi norveških kruna, dok je operativna dobit iznosila 13,3 milijardi norveških kruna. U četvrtom kvartalu je broj mobilnih pretplatnika Telenora porastao za 2 miliona, na ukupno 174 miliona.
 
Snažan gotovinski tok u 2009.
 
’’Glavni cilj Telenor grupe u 2009. godini bio je da se sačuva tržišna pozicija a aktivnosti prilagode poslovnom okruženju punom izazova. Godišnji rezultati koje smo ostvarili potvrđuju našu posvećenost tim prioritetima. U 2009. smo imali snažan gotovinski tok, čemu je najviše doprineo Nordijski region sa 10 milijardi norveških kruna. Uprkos nepovoljnim makroekonomskim uslovima, poslovanje u centralnoj i istočnoj Evropi takođe je zabeležilo solidne rezultate na godišnjem nivou, dok je poslovanje u Aziji znatno unapređeno’’, izjavio je Jon Fredrik Baksos, predsednik i generalni direktor Telenor grupe.
 
Solidna EBITDA marža u četvrtom kvartalu
 
’’Trend iz prethodnih kvartala tokom godine se nastavio i u četvrtom, uz stabilan rast prihoda. U ovom kvartalu smo ostvarili solidan rast EBITDA marže, čime smo ostvarili planove za 2009. Poboljšali smo poslovanje u regionu Azije, gde je u svim segmentima poslovanja došlo do porasta broja pretplatnika. Telenor u Pakistanu nastavio je sa pozitivnim razvojem a DTAC u Tajlandu sa dobrim rezultatima u kombinaciji sa ostvarenim prihodima. Izlazak na berzu Grameenphonea u novembru izazvao je ogromno interesovanje na tržištu,’’ rekao je Baksos.