Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI ZA ČETVRTI KVARTAL 2008. GODINE
NAZAD
 

Finansijski rezultati za četvrti kvartal 2008. godine

11. februar 2008 – U poslednjem kvartalu 2008. kompanija Telenor d.o.o. ostvarila je prihod od 7,96 milijardi dinara (93,67 miliona evra), što je za 8 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Navedenom rastu uglavnom su doprineli prihodi rominga i prodaje telefona.

Broj korisnika Telenora u Srbiji uvećan je za 67.000. Ostvarena EBITDA (profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova depresijacije i amortizacije) uvećana je za 56 odsto u lokalnoj valuti. Kapitalna ulaganja su povećana najviše kao rezultat širenja 2G i 3G mreže.
Registrovan je broj od 336 000 neaktivnih pripejd kartica u poslednja dva kvartala. Pokazatelji ARPU (prosečan prihod po korisniku) i AMPU (prosečna vremenska potrošnja po korisniku) su prema tome revidirani.
Broj korisnika Telenorove mreže u Srbiji, koji su kontinuirano generisali prihod tokom tri meseca, iznosi 2.844.000, što predstavlja strožiji način računanja.
Na globalnom nivou, prihod Telenora (uključujući Kjivstar), u četvrtom kvartalu 2008. porastao je za 11,18 odsto, odnosno na 29,925 milijardi norveških kruna (3,439 milijarde evra), u odnosu na isti period prošle godine.

’’Trend stabilnog organskog rasta prihoda iz trećeg kvartala se nastavio i u četvrtom, u kombinaciji sa jakim maržama u nekoliko zemalja, naročito u Srbiji i Bangladešu, kao i u Pakistanu, gde smo poslovanje postavili na čvrste osnove. Tokom ovog kvartala smo ostvarili 5,5 novih mobilnih pretplatnika, čiji ukupan broj sada iznosi 164 miliona’’, izjavio je Jon Fredrik Baksos (Jon Fredrik Baksaas), predsednik i generalni direktor Telenora.
Za više informacija, posetite www.telenor.com