Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI U TREĆEM KVARTALU 2013.
NAZAD
 

Finansijski rezultati u trećem kvartalu 2013.

31. oktobar 2013 – Prihodi kompanije Telenor Srbija u trećem kvartalu 2013. godine iznosili su 11,312 milijardi dinara i time je zadržan jednak nivo prihoda u odnosu na isti period prošle godine.
 
Baza korisnika je stabilna u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 3,2 miliona. Usredsređenost na kapitalne investicije u 2013. godini je odraz neprekidnog širenja i unapređenja mreže i IT sistema.
 
"Srpska privreda suočava se sa kontinuiranom stagnacijom i zajedno sa još intenzivnijom konkurencijom na tržištu neminovno utiče na naše poslovanje. Mi se uspešno suočavamo sa ovim izazovima održavajući jake prihode i dalje jačajući našu tržišnu poziciju. Ovo oslikava našu posvećenost uvođenju novih usluga i kontinuiranom unapređenju kvaliteta, koji i dalje predstavljaju naš najveći prioritet. Ulaganja u povećanje brzine, dostupnost i jednostavnost korišćenja naših usluga nastaviće se uz snažno fokusiranje na našu mrežu i informacione sisteme", izjavio je Erlan Neten, izvršni finansijski direktor kompanije Telenor Srbija.

U trećem kvartalu 2013. godine, Telenor grupa ostvarila je prihod od 26 milijardi norveških kruna, što predstavlja organski rast prihoda od jedan odsto. Operativni i neoperativni profit pre odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) iznosi 9,6 milijardi norveških kruna, dok je EBITDA marža bila 37 odsto, a operativni novčani tok 5,9 milijardi norveških kruna.