Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA FINANSIJSKI REZULTATI TELENOR GRUPE ZA PRVI KVARTAL 2007.
NAZAD
 

Finansijski rezultati Telenor Grupe za prvi kvartal 2007.

Nastavljen snažan rast osnovnog prihoda

Fornebu, 04.05.2007.
U prvom kvartalu 2007. prihod Telenora porastao je za 5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, i dostigao 22.4 milijarde norveških kruna (2.759 milijardi evra). Osnovni prihod je dostigao rast od 12 posto. Zarada pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) bez ostalih prihoda i troškova iznosi 7.1 milijardu norveških kruna (874.7 miliona evra), dok je dobit pre poreza dostigla 4.2 milijarde norveških kruna (517.4 miliona evra).
 
"Izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu da objavim dobar osnovni učinak grupacije, uz nastavljen snažan rast prihoda i broja pretplatnika. Naši mobilni operateri dobili su više od 6 miliona novih pretplatnika. Međutim, na Telenorove rezultate utiče činjenica da nismo u mogućnosti da obuhvatimo Kyivstar, s obzirom da zbog trenutne političke situacije u Ukrajini ne možemo da dobijemo finansijske podatke", izjavio je predsednik i generalni direktor Telenora, Jon Fredrik Baksaas (Baksas).

Mobilni operateri
 
"DiGi u Maleziji nastavlja sa odličnim rezultatima. Telenor Pakistan raste još brže nego što smo očekivali, uz takav porast prihoda po pretplatniku da je već dostigao pozitivnu nulu u pogledu zarade pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije. Sonofon u Danskoj je imao još jedno dobro tromesečje. U Bangladešu, sve veća konkurencija i sniženje cena doveli su do slabijeg rasta. Grameenphone u Bangladešu trenutno ispituje mogućnosti za izlazak na berzu u Daki", kaže Jon Fredrik Baksaas.

Fiksna telefonija
 
U Fixed Norwayu, ukupan osnovni prihod je smanjen za 5,7 posto u prvom tromesečju 2007. u poređenju sa istim periodom prošle godine, na 3,856 miliona norveških kruna (475 miliona evra). Uspešno je ostvareno sniženje cena tradicionalne telefonije, u skladu sa VoIP-om. U poređenju sa prethodnim kvartalima, manji broj pretplatnika je otkazao pretplatu na tradicionalnu telefoniju. To je doprinelo smanjenju troškova norveške fiksne telefonije. Tokom prvog tromesečja ove godine, broj xDSL pretplatnika u Norveškoj porastao je za 22.000, na 594.000. Tržišni udeo Telenora u xDSL segmentu procenjuje se na 57 posto, što je u skladu sa prethodnim kvartalom. Telenor je lider na tržištu širokopojasnih sistema u Skandinaviji, sa ukupno 1,4 miliona individualnih pretplatnika na kraju prvog kvartala 2007. "Zadovoljan sam što je Fixed Norway na pravom putu ka ostvarivanju nižih troškova, uz porast marže u odnosu na prethodni kvartal", kaže Jon Fredrik Baksaas.

Broadcast
 
U prvom tromesečju 2007., Broadcast je ostvario rast prihoda od 12 odsto u odnosu na prvi kvartal 2006., dostigavši 1,700 miliona norveških kruna (209.4 miliona evra). Ostvarena je zarada pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije od 375 miliona norveških kruna (46.1 miliona evra), što je manje u odnosu na 408 miliona (50.2 miliona evra) u prvom kvartalu 2006. Na kraju prvog tromesečja, broj DTH TV pretplatnika iznosio je 944.000, dok je broj pretplatnika za kablovsku televiziju dostigao 700.000.

Ključni finansijski podaci
 
Tabela u nastavku sadrži ključne finansijske podatke za prvi kvartal 2007., u poređenju sa prošlom godinom:
Prvi kvartal 2007. Prvi kvartal 2006. Godina 2006.
(u milionima norveških kruna osim zarade po akciji)
Grupacija
Grupacija Group excl. Kyivstar Grupacija Grupacija osim Kyivstara
Prihod
Zarada pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije bez ostalih prihoda i troškova
22 446
7 101
21 284
7 810

18 955
6 378
91 077
32 992
80 121
26 462
Marža na zaradu pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije bez ostalih prihoda i troškova (%) 31.6 36.7 33.6 36.2 33.0
Operativna dobit
Operativna dobit/prihod (%)
3 659
16.3
4 328
20.3
3 275
17.3
18 271
20.1

13 326
16.6

Dobit pre poreza i manjinskih interesa (neto prihod)
2 676
3 650  3 215 15 920 13 998
Zarada po akciji, u norveškim krunama 1.59 2.15 1.90 9.44 8.30
Capex
Ulaganja u poslovanje
Neto pasiva pod kamatom
3 930
184
42 320
3 703
8 943
34 956
2 873
8 943
33 400
19 036
22 124
43 255
15 405
22 124
43 255
Za više informacija, videti kvartalni izveštaj na adresi: http://www.telenor.com/ir/reports/07q1/

Finansijski rezultati za Telenor d.o.o.
Telenor Srbija je započeo poslovanje 1. septembra 2006. i deo je „drugih operacija mobilne telefonije“ u tabeli na strani 12.
 
Komentari koji slede formulisani su u odnosu na četvrti kvartal 2006:
Broj pretplata se povećao za 172 000, dok je procenjeno učešće na tržištu zadržalo stabilnu poziciju od 41%;
Novi ugovor o uzajamnoj vezi između Telekoma i Telenora Srbija je potpisan i stupio je na snagu 1. januara 2007., što je povećalo prihode u ovom kvartalu;
Treći operater Mobilkom Austrija je najavio da će početi sa radom u Srbiji u junu 2007.

Telenor je međunarodna kompanija sa sedištem u Oslu, u Norveškoj, za pružanje visokokvalitetnih usluga u oblasti telekomunikacija, podataka i medijske komunikacije. Telenor je jedna od najvećih norveških kompanija, sa prihodom od oko 91.1 milijardi norveških kruna (11.2 milijardi evra) u 2006. godini i 34.350 zaposlenih u zemlji i inostranstvu. Telenor je član Berze u Oslu (TEL) i Nasdaqa u Njujorku (TELN).