Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA DRUGI KVARTAL 2007. GODINE: NASTAVAK DOBROG POSLOVANJA
NAZAD
 

Drugi kvartal 2007. godine: nastavak dobrog poslovanja

Fornebu, Beograd, 24.07.2007. - Prema preliminarnim podacima za drugi kvartal 2007. godine, prihodi Telenora povećani su za 19 posto u poređenju sa drugim kvartalom 2006. godine, na 26,2 milijarde norveških kruna. Prihodi iz redovnog poslovanja porasli su za 13 posto. Zarada pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA ) iznosi 9,1 milijardu norveških kruna. Navedeni rezultati obuhvataju i procene za Kjivstar.
 
Na osnovu obrađenih podataka (bez procena za Kjivstar), prihodi Telenora porasli su za 5 posto u poređenju sa istim periodom prošle godine, na 23,2 milijarde norveških kruna. Rast prihoda iz redovnog poslovanja iznosi 12 posto. Ostvarena je zarada pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije od 7,3 milijarde norveških kruna, dok dobit pre poreza iznosi 3,8 milijardi norveških kruna. 
 
’’Imali smo još jedno dobro tromesečje. Trend iz prvog kvartala je nastavljen, uz visok rast prihoda iz osnovnog poslovanja i stabilnu EBITDA maržu’’, rekao je predsednik i generalni direktor Telenora, Jon Fredrik Baksos (Baksaas).

Mobilna telefonija
 
Telenor je u oblasti mobilne telefonije ostvario porast broja korisnika od pet miliona u drugom kvartalu. Pravna situacija sa Kjivstarom se nije promenila u odnosu na prvi kvartal, te Telenor i dalje nije u mogućnosti da dobije finansijske podatke. Kjivstar je učvrstio svoje prisustvo na tržištu i procenjuje se da je dodatno poboljšao svoje finansijske rezultate. 
 
’’U Aziji se nastavlja izuzetan rast kompanija DiGi i Telenor Pakistan. Na Tajlandu, međutim, novi zakonski okviri menjaju tržišnu dinamiku, što je uticalo na obrasce razgovora i umanjene prosečne cene. U Skandinaviji, naše poslovanje u oblasti mobilne telefonije obezbedilo je poziciju na tržištu sa više od 100 000 novih korisnika’’, izjavio je  Baksos.
 

Fiksna telefonija
 
Fixed Norway je povećao EBITDA za 1,5 posto, na 1438 miliona norveških kruna, dok su prihodi umanjeni za 4,6 posto, na 3801 milion norveških kruna, u poređenju sa drugim kvartalom 2006. godine. Fixed Norway ostvaruje izuzetnu maržu od osnovnog poslovanja od 37 posto, zahvaljujući velikoj operativnoj efikasnosti tokom ovog kvartala’’, rekao je Baksos. 
 
Emitovanje
 
U drugom kvartalu 2007. godine, prihodi u oblasti emitovanja porasli su za 13,6 posto u odnosu na isti period prošle godine, i dostigli 1.776 miliona norveških kruna. EBITDA je iznosio 462 miliona norveških kruna, što je za 5,7 posto više nego u drugom kvartalu 2006. godine
 
 
Ključni finansijski podaci
 
U tabeli su prikazani ključni finansijski podaci za drugi kvartal 2007. godine, upoređeni sa istim periodom prethodne godine:
2. kvartal 2007. 2. kvartal 2006.
(u milionima norveških kruna osim zarade po akciji) Grupacija Group incl. Kyivstar Grupacija
Prihod
23 155 26 155 22 003
EBITDA pre ostalih prihoda i troškova 7 344 9 114 7 842
EBITDA marža pre drugih prihoda i troškova (%)
Operativna dobit
31,7
3 942
34,8
5 229
35,6
4 364
Operativna dobit /prihodi (%)
17,0
20,0 19,8
Dobit nakon poreza i manjinskih interesa (neto pihod)
Zarada u akciji po NOK
3 253
1,94
3 767
2,24
2 248
1,35
Capex
Ulaganja za poslovanje
Neto pasiva pod kamatom
4 707
4 782
46 406
5 607
4 782
 -
4 442
828
38 210
 Za više informacija o kvartalnom izveštaju, posetitite www.telenor.com/ir/reports/07q2 .