Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA DIGITALNA ČITAONICA NOVINA U SUBOTICI
NAZAD
 

Digitalna čitaonica novina u Subotici

Subotica, 25. januar 2008. – Građani Subotice u Gradskoj biblioteci moći će besplatno da koriste i pretražuju digitalnu dokumentaciju dnevne i nedeljne štampe u Srbiji. Ta dokumentacija zanimljivog naziva «Aktuelna arhiva» sadrži gotovo milion novinskih tekstova i od početka 2003. do pre 48 sati, koliko je predviđeno propisima o zaštiti autorskih prava štampanih medija, u njoj su uskladištena izdanja petnaest dnevnih i nedeljnih novina koje izlaze na teritoriji cele Srbije i odabrani tekstovi iz najvećih lokalnih nedeljnika.

Svi zainteresovani Subotičani ovu dokumentaciju mogu da koriste u okviru projekta Medijske dokumentacije Ebart, koji je finansijski podržala Telenor fondacija.

Osim subotičke Gradske biblioteke, u projekat je uključeno još 19 biblioteka u Srbiji, a namera Ebarta i Telenor fondacije bila je da ovu vrstu javnog servisa učine dostupnom što većem broju građana. Ovaj jednogodišnji projekat počeo je u avgustu 2007. i u prvim mesecima je obavljana obuka bibliotekara za korišćenje i pretraživanje te obimne baze, kojoj se pristupa preko Ebartovog sajta www.arhiv.rs.

Arhiva je razvrstana u 12 pregleda i potpuno pretraživa, a dnevno se ažurira sa prosečno 1.000 novih tekstova. Osim pregleda «Po rubrikama», koji sadrži svu štampu u pojedinoj godini, postoji još 11 pregleda prilagođenih različitim potrebama korisnika i uobličenih po jasnim i razumljivim kriterijumima. Među njima je i pregled tekstova «Po mestima», u okviru kojeg građani mogu da prate šta se u štampi objavljuje o različitim oblastima života u njihovom gradu.

Program besplatnog povezivanja biblioteka u Srbiji sa ovom novinskom arhivom, Medijska dokumentacija Ebart počela je 2005/2006. godine u saradnji s Narodnom bibliotekom Srbije (NBS) i uz podršku Ministarstva kulture Srbije. Tada je ta vrsta javnog servisa ustupljena matičnim bibliotekama NBS u 24 opštine i grada u Srbiji.
Nastavak programa ovog puta omogućila je Telenor fondacija, a na preporuku Narodne biblioteke Srbije odabrano je 20 biblioteka.

Medijska dokumentacija Ebart konsalting jedina u Srbiji ima elektronsku arhivu štampe kojoj je pristup moguć preko Interneta. Tu dokumentaciju koristi više desetina medija, medjunarodnih i domaćih organizacija i institucija, kulturnih ustanova, nevladinih organizacija, političkih stranaka, kompanija i pojedinaca. Osim toga, Ebart od 2005. godine radi i prvu on-lajn video arhivu udarnih informativnih emisija pet najgledanijih televizija, a od 2007. godine šest televizija. Specijalizovan je za raznovrsne medijske analize, učestvuje u realizaciji brojnih projekata koji se odnose na manjine, reformu pravosuđa, profesionalizaciju medija.