Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA BEOGRAD DOBIO JOŠ JEDNU LOKACIJU NA ZVUČNOJ MAPI
NAZAD
 

Beograd dobio još jednu lokaciju na zvučnoj mapi


Zvučnom mapom Savamale, Udruženje građana „Tačka komunikacije“ i Telenor fondacija nastavljaju projekat beleženja i čuvanja društvene istorije Beograda

 5. decembar 2013 – Gradska četvrt Savamala dobila je svoju lokaciju na Zvučnoj mapi Beograda – veb-sajtu i aplikaciji za pametne uređaje putem kojih je moguće čuti najzanimljivije priče o ovom gradskom naselju.

 

Zahvaljujući projektu Zvučna mapa Savamale (www.zvucnamapasavamale.rs), moderne tehnologije iskorišćene su kako bi se stvorila i ojačala veza između mlađih stanovnika ovog dela grada koji su vičniji korišćenju informacionih tehnologija i starije populacije koja je priče o Savamali želela da sačuva od zaborava. Za turiste, zvučna mapa je jedinstvena prilika da se upoznaju sa svakodnevicom i bogatom istorijom jedne gradske celine.
 

Beograđani su dali svoj doprinos projektu donošenjem starih fotografija, prepričavanjem porodičnih i ličnih priča, kao i predlaganjem novih mesta ili sagovornika koji bi takođe mogli da se nađu na Zvučnoj mapi Beograda.„Sve priče su isključivo saznanja i iskustva ljudi koji ovde žive ili rade, a govore o stvarima od opšteg, lokalnog ili ličnog značaja. Na taj način ispituje se lični odnos prema istoriji i savremenom okruženju, ali, istovremeno, ovo je i pokušaj da se posredstvom alata novih medija na mlađe generacije prenese znanje o ljudima, događajima i mestima koja čine kulturno nasleđe jedne gradske celine poput Savamale“, rekla je Virdžinija Đeković iz Udruženja građana „Tačka komunikacije“.
 

Virtuelnom šetnjom kroz neke od najživopisnijih lokacija u Beogradu ukazujemo na veliki značaj ove vrste kulturnog nasleđa. Projekat čiji je cilj promocija tradicije pripovedanja i narativne istorije nastavljen je nakon godinu dana otkako je sa radom počeo sajt Zvučna mapa Dorćola (www.zvucnamapadorcola.rs).
 

„Korišćenjem savremenih komunikacionih tehnologija, stvaramo poučne i zabavne programe za mlade, podstičemo kreativnost omladine u oblastima savremene kulturne i umetničke produkcije, i što je najvažnije − čuvamo društvenu istoriju od zaborava”, rekla je Marija Vujanić, menadžer korporativnih komunikacija kompanije Telenor.
 

Projekat Zvučna mapa Beograda pokrenulo je Udruženje građana „Tačka komunikacije“ u saradnji sa Ministarstvom kulture, Gradskim sekretarijatom za kulturu Grada Beograda i Telenor fondacijom. Veliki doprinos dali su Gete institut kroz projekat Urban incubator Belgrade − Model for Savamala, Mikser festival, UK Parobrod, Društvo Savamala i mnogi drugi ključni činioci javnog života.